Водещи публикации
h5-индекс е h-индексът за статии, публикувани през последните 5 пълни години. Това е най-високата стойност на h, където h на брой статии, публикувани в периода 2015–2019 г., имат най-малко по h позовавания.скриване
h5-медианата за дадена публикация е средният брой позовавания за статиите, които съставляват нейния h5-индекс.скриване
Публикацияh5-индексh5-медиана
1.The New England Journal of Medicine365639
2.The Lancet301493
3.Cell269417
4.Proceedings of the National Academy of Sciences228299
5.JAMA220337
6.Journal of Clinical Oncology202300
7.The Lancet Oncology183300
8.Nature Genetics180266
9.PLoS ONE175237
10.Nature Medicine173288
11.Circulation166260
12.Journal of the American College of Cardiology164232
13.Neuron154199
14.European Heart Journal153245
15.Nature Neuroscience152219
16.BMJ150222
17.Gastroenterology148222
18.Blood, The Journal of the American Society of Hematology148192
19.Cochrane Database of Systematic Reviews147218
20.Immunity137204
Датите и броят на позоваванията са приблизителни стойности, които се определят автоматично от компютърна програма.