Водещи публикации
h5-индекс е h-индексът за статии, публикувани през последните 5 пълни години. Това е най-високата стойност на h, където h на брой статии, публикувани в периода 2015–2019 г., имат най-малко по h позовавания.скриване
h5-медианата за дадена публикация е средният брой позовавания за статиите, които съставляват нейния h5-индекс.скриване
Публикацияh5-индексh5-медиана
1.Digital Journalism5190
2.Journal of Communication4987
3.International Journal of Communication4872
4.The Modern Language Journal4362
5.Journalism Studies4257
6.Applied Linguistics4172
7.Journalism4157
8.Political Communication4056
9.System4052
10.Synthese4049
11.TESOL Quarterly3865
12.Media, Culture & Society3854
13.Public Opinion Quarterly3654
14.Language Learning3653
15.Studies in Second Language Acquisition3650
16.Philosophical Studies3649
17.Journalism Practice3554
18.Gender & Society3548
19.Philosophy and Phenomenological Research3546
20.Journal of Pragmatics3544
Датите и броят на позоваванията са приблизителни стойности, които се определят автоматично от компютърна програма.