Водещи публикации
h5-индекс е h-индексът за статии, публикувани през последните 5 пълни години. Това е най-високата стойност на h, където h на брой статии, публикувани в периода 2014–2018 г., имат най-малко по h позовавания.скриване
h5-медианата за дадена публикация е средният брой позовавания за статиите, които съставляват нейния h5-индекс.скриване
Публикацияh5-индексh5-медиана
1.American Economic Review147229
2.Journal of Financial Economics112164
3.The Journal of Finance108181
4.The Quarterly Journal of Economics104189
5.Journal of Business Ethics98131
6.Journal of Business Research96131
7.The Review of Financial Studies94140
8.Tourism Management94139
9.Management Science91124
10.Strategic Management Journal90123
11.International Journal of Production Economics89126
12.Journal of Management88146
13.Academy of Management Journal86129
14.World Development84116
15.International Journal of Project Management79105
16.Journal of Economic Perspectives77140
17.Econometrica75125
18.Energy Economics7590
19.Technological Forecasting and Social Change7496
20.Journal of Political Economy73131
Датите и броят на позоваванията са приблизителни стойности, които се определят автоматично от компютърна програма.