Следене
Ina Stanoeva
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Използване възможностите на crowdfunding за финансиране на проекти в областта на изкуствата
IN Stanoeva
Авангардни научни инструменти в управлението 11 (2), 2015
7*2015
DETERMINANTS OF THEATRE ATTENDANCE: DIFFERENCES BETWEEN GENERATIONS Y AND Z
D Stoyanov, I Stanoeva
52017
Social media possibilities for improving arts marketing performance
I Stanoeva
Information and communication technologies in Business and Education, 247-256, 2019
22019
Creating'Digital Marketing'Curriculum for'Art Management'Programmes
I Stanoeva
2ND CONFERENCE ON INNOVATIVE TEACHING METHODS (ITM 2017), 28-29, 2017
22017
“Management problems of the Bulgarian theatre managers”.
I Stanoeva
Innovation technologies in economic and business education, Belarus 2, 241-251, 2013
12013
ELECTRONIC PLATFORMS FOR EDUCATION AND ASSESSMENT IN HIGH SCHOOLS AND UNIVERSITIES–POSSIBILITIES AND CHALLENGES
I Stanoeva
ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛНА ИКОНОМИКА: РАЗВИТИЕ И …, 2020
2020
Time management
I Stanoeva
2019
Time management for busy teachers.
I Stanoeva
Yearbook of Varna University of Management. 12, pp.194-202, 2019
2019
Financing art projects through cultural funds for freelance performers.
I Stanoeva
Vanguard scientific instruments in Management. Vol. 17, 2019
2019
Дигиталният маркетинг като възможност за привличане на публика в сценичните изкуства
И Станоева
Авангардни научни инструменти в управлението, 2018
2018
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА НА ДАМСКИ СПИСАНИЯ В БЪЛГАРИЯ
И Станоева
Годишник на Висше училище по мениджмънт – Варна 10, 363-369, 2017
2017
Креативното общуване: Изследване на поведенческия профил на арогантния.
И Станоева
Уроци по креативност. Колективна монография под редакцията на проф. Д …, 2016
2016
Возможности электронных таблиц для оценки знаний и умений студентов педагогов с помощью тестов
С Бояджиева, И Станоева
Ключевые компетентности в модели современного специалиста, ГВУЗ «Переяслав …, 2016
2016
Предимстава на българската стенографска система
Р Станоева, И Станоева
Годишник на Висше училище по мениджмънт-Варна 9, 2016
2016
Изследване на нагласите на потенциални студенти за обучение в програми по “Arts management” и “Management of fashion and luxury companies”
И Станоева
Годишник на Висше училище по мениджмънт-Варна 9, 2016
2016
Усъвършенстване на процеса на управление в драматичните театри
И Станоева
Дисетация за присъждане на образователна степен доктор, 2015
2015
The significance of the shorthand as a specific economical discipline
I Stanoeva, R Stanoeva
The Economics in the changing world proceedings of the international …, 2015
2015
“The market of luxury fashion goods in Italy and France”
I Stanoeva
Vanguard scientific instruments in management,, 314-324, 2014
2014
“Sources of financing of the Bulgarian theatres”
I Stanoeva
Scientific conference of the young scientific workers proceedings of the …, 2013
2013
“Management the relationship with the audience during theatre performances”
I Stanoeva
Knowledge – traditions, innovations, perspectives proceedings of the …, 2013
2013
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20