Следене
Десислава Алексова
Десислава Алексова
главен асистент в Международно висше бизнес училище
Потвърден имейл адрес: ibsedu.bg - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM ON EXAMPLE OF BOTEVGRAD MUNICIPALITY: A Model for Local Tourist Development
D Alexova
Handbook of Research on Creating Sustainable Value in the Global Economy …, 2020
62020
Отговорният и солидарен туризъм–път към Човека и съприкосновението с него
Д Алексова
Нов български университет, 2011
52011
Contemporary Challenges to the Sustainable Development of Tourism in the National Resorts of Bulgaria
D Alexova, E Alexandrova, M Vodenska, N Popova
SHS Web of Conferences 120, 2021
42021
Прилагане на интегриран подход при обучението по туризъм, включващ компетентностен модел и интердисциплинарно обучение чрез преживяване
Д Алексова
32017
Природозащитен център" Източни Родопи"–обект за орнитоложки, образователен и екотуризъм
Д Алексова
Академично издателство при Център за евроинтеграция и култура, 2011
32011
Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград
Д Алексова
https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=823465, 2019
22019
Dragoman marsh and Chepan Mountain-developing Destination for alternative tourism
D Alexova
Proceedings of Ecologization’2011, 1-6, 2018
22018
Solidarity tourism, education and volunteering–socially responsible practices in Bulgaria
D Alexova
Innovation in Environmental Education: ICT and intergenerational learning 124, 2015
22015
Responsible and solidarity tourism-a way to the Human and the contact with him
D Alexova
Tourism-Challenges in Times of Economic Crisis: Collection of articles …, 2011
22011
Развитие на екотуризъм в малки населени места край влажните зони по примера на Национален природен резерват Керкини
Д Алексова
Академично издателство при Център за евроинтеграция и култура, 2011
22011
Opportunities for the Development of Alternative Tourism in Syria
D Aleksova
Tendencii v razvitieto na turizma, Smolian, 190-194, 2009
22009
Устойчиво развитие на територии със съхранени природни ландшафти чрез изграждане на екотуристически маршрути
Д Алексова
Седми международен симпозиум" Екология–устойчиво развитие", гр. Враца, 131-135, 2008
22008
Насоки за устойчиво развитие на здравния туризъм в България
Й Йордан, Д Алексова
2
Handbook of Research on Creating Sustainable Value in the Global Economy
U Akkucuk
IGI Global, 2019
12019
Responsible tourism for protection of the nature and the cultural heritage in Bulgaria
D Alexova
European Tourist Forum “Come to Brancusi’s Homeland, 2015
12015
Приложният характер на теоретичните изследвания в сферата на алтернативния туризъм
Д Алексова, Й Йордан
Управление и устойчиво развитие 5 (2014), 48, 2014
12014
Драгоманско блато и Чепън планина–формираща се дестинация за алтернативен туризъм
Д Алексова
Нов български университет, 2012
12012
Устойчиво развитие на туризма в природен парк Витоша
Д Алексова
Международно висше бизнес училище, 2012
12012
Регионална марка" Странджа"-предпоставка за повишаване на качеството и развитие на устойчив туризъм в природния парк
Д Алексова
Колеж по икономика и администрация, 2011
12011
Устойчиво развитие на дестинациите чрез съчетаване на алтернативни видове туризъм
Д Алексова
Пловдивски университет" Паисий Хилендарски"-филиал Смолян, 2009
12009
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20