Десислава Алексова
Десислава Алексова
главен асистент в Международно висше бизнес училище
Потвърден имейл адрес: ibsedu.bg - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Отговорният и солидарен туризъм–път към Човека и съприкосновението с него
Д Алексова
Нов български университет, 2011
52011
Природозащитен център" Източни Родопи"–обект за орнитоложки, образователен и екотуризъм
Д Алексова
Академично издателство при Център за евроинтеграция и култура, 2011
32011
Solidarity tourism, education and volunteering–socially responsible practices in Bulgaria
D Alexova
Innovation in Environmental Education: ICT and intergenerational learning 124, 2015
22015
Responsible and solidarity tourism-a way to the Human and the contact with him
D Alexova
Tourism-Challenges in Times of Economic Crisis: Collection of articles …, 2011
22011
Развитие на екотуризъм в малки населени места край влажните зони по примера на Национален природен резерват Керкини
Д Алексова
Академично издателство при Център за евроинтеграция и култура, 2011
22011
Устойчиво развитие на територии със съхранени природни ландшафти чрез изграждане на екотуристически маршрути
Д Алексова
Седми международен симпозиум" Екология–устойчиво развитие", гр. Враца, 131-135, 2008
22008
Приложният характер на теоретичните изследвания в сферата на алтернативния туризъм
Д Алексова, Й Йордан
Управление и устойчиво развитие 5 (2014), 48, 2014
12014
Драгоманско блато и Чепън планина–формираща се дестинация за алтернативен туризъм
Д Алексова
Нов български университет, 2012
12012
Устойчиво развитие на туризма в природен парк Витоша
Д Алексова
Международно висше бизнес училище, 2012
12012
Регионална марка" Странджа"-предпоставка за повишаване на качеството и развитие на устойчив туризъм в природния парк
Д Алексова
Колеж по икономика и администрация, 2011
12011
Създаване на трансграничен парк" Родопи"-опазване на природните ресурси и устойчиво развитие на туризма
Д Алексова
Екологично инженерство и опазване на околната среда= Ecological Engineering …, 2009
12009
Развитие на устойчив туризъм като средство за опазване на биологичното разнообразие, ландшафта и природните ресурси на Западни Родопи
Д Алексова
Българска фондация Биоразнообразие, 2005
12005
Contemporary Challenges to the Sustainable Development of Tourism in the National Resorts of Bulgaria
D Alexova, E Alexandrova, M Vodenska, N Popova
SHS Web of Conferences 120, 02011, 2021
2021
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM ON EXAMPLE OF BOTEVGRAD MUNICIPALITY: A Model for Local Tourist Development
D Alexova
Handbook of Research on Creating Sustainable Value in the Global Economy …, 2020
2020
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURIST DESTINATION ON EXAMPLE OF BOTEVGRAD MUNICIPALITY
D Alexova
Quaestus, 45-61, 2019
2019
Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград
D Alexova
Международно висше бизнес училище, 2019
2019
Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград
Д Алексова
https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=823465, 2019
2019
MICRO-REGIONALISATION OF A TOURIST DESTINATION -A MODEL FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF A TOURIST DESTINATION ON THE EXAMPLE OF BOTEVGRAD MUNICIPALITY
D Alexova
Trakia Journal of Sciences (TJS) 17 (Supplement 1, Series Social Sciences …, 2019
2019
Прилагане на механизми за устойчиво туристическо развитие на община Ботевград
D Alexova
Научни трудове. Международно висше бизнес училище-Ботевград, 226-260, 2018
2018
Фактори и предпоставки за развитието на екотуризма в Община Ботевград
Н Стефанов, Г Петров
2017
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20