Підписатись
Галина Великоіваненко
Галина Великоіваненко
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU)
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія
ВВ Вітлінський, ГІ Великоіваненко
К.: КНЕУ 480, 365, 2004
10852004
Моделювання економіки: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ВВ Вітлінський, ГІ Великоіваненко
К.: КНЕУ, 2004
8632004
Фінансовий ризик і методи його вимірювання
ВВ Вітлінський, ГІ Великоіваненко
Фінанси України, 13-23, 2000
522000
Концепція стратегії кредитного ризику
В Вітлінський, Я Наконечний, О Пернарівський
Банківська справа, 39-42, 2000
312000
Ризикологія: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.
ПІ Верченко, ГІ Великоіваненко, НВ Демчук
К.: КНЕУ 176, 2006
212006
Кількісне оцінювання ризику у фінансово-економічній сфері
ВВ Вітлінський, ГІ Великоіваненко
Фінанси України, 16-24, 2003
212003
Поглиблений кількісний аналіз кредитоспроможності позичальника як засіб зниження кредитного ризику
В Вітлінський, Г Великоіваненко
Банківська справа, 45-49, 1998
151998
Системне використання об’єктивних і суб’єктивних показників ризику у фінансово-економічній сфері
ВВ Вітлинський, ГІ Великоіваненко, П Верчено
Фінанси України, 16-24, 2000
122000
Рейтингове оцінювання надійності емітентів боргових інструментів на підґрунті нечітко-множинного аналізу
ГІ Великоіваненко, ГИ Великоиваненко, ЛБ Долінський, ЛБ Долинский, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана …, 2005
112005
Оцінювання можливого банкрутства на основі індикаторів фінансового стану компаній з використанням нейронних мереж зустрічного розповсюдження
ОД Шарапов, ДБ Кайданович
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
102012
Моделювання внутрішніх кредитних рейтингів позичальників комерційного банку
Г Великоіваненко, Л Трокоз
Економічний аналіз, 313-319, 2012
92012
Комплекс економіко-математичних моделей оцінювання інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання
ГІ Великоіваненко, КМ Мамонова
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 65-96, 2012
92012
Ієрархічна логіко-лінгвістична модель оцінювання інвестиційної привабливості підприємства
ГІ Великоіваненко, ГИ Великоиваненко, ГВ Мамонова, АВ Мамонова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
82009
Ієрархічна модель оцінки інвестиційної привабливості підприємства
ГІ Великоіваненко, КМ Мамонова
Моделювання та інформаційні системи в економіці.–2007.–Вип 76, 48-61, 0
7
Моделювання кредитоспроможності позичальників комерційного банку
ГІ Великоіваненко, ЛО Трокоз
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Економіка …, 2013
42013
Етапи управління портфелем цінних паперів комерційного банку
ГІ Великоіваненко, ВА Гончаренко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
42010
МОДЕЛЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
ГІ Великоіваненко, ЛО Трокоз
4*
Аналіз квантильних мір оцінювання фінансового ризику
ГІ Великоіваненко, ГИ Великоиваненко
Тернопільський національний економічний університет, 2013
32013
Моделювання ефективності податкових пільг
АВ Матвійчук, АВ Матвийчук, ГІ Великоіваненко, ГИ Великоиваненко
Інтернет-холдинг Олега Соскіна, 2014
22014
Нейро-нечітка модель оцінювання прострочених позик комерційного банку
ГІ Великоіваненко, ЛО Трокоз
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 23-66, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20