Rumyana Etova
Rumyana Etova
Chief Assistant Professor Disaster Medicine at Medical University of Plovdiv
Няма потвърден имейл адрес
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Management of risk situations
D Todorova, T Mihailova, R Etova, S Garov
J of IMAB, 1198-1201, 2016
22016
Дейности на българския червен кръст за повишаване на устойчивостта при бедствени ситуации
Д Toдорова, Р Етова, М Георгиева, Р Костадинов
Conference Proceedings, 104-104, 2017
2017
Анализ на нагласите за подкрепа на пострадалите при наводнение
Р Етова, Р Костадинов, Д Тодорова, В Славова
Conference Proceedings, 111-115, 2017
2017
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–3