Следене
Elka Toseva
Elka Toseva
Head Ass. Professor at Department of Hygiene, Medical University-Plovdiv
Потвърден имейл адрес: mu-plovdiv.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Economic costs due to workers’ sick leave at wastewater treatment plants in Bulgaria
EI Toseva, R Stoyanova, T Turnovska
Medycyna Pracy 69 (2), 129-141, 2018
42018
Seroprevalence of anti-HAV total antibodies among workers in wastewater treatment plants
EI Toseva, MV Atanasova, TH Turnovska
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 31 …, 2017
42017
influence of the COVID-19 pandemic on the physical activity and training of students at medical university of Plovdiv
P Kasnakova, A Mihaylova, Z Zheleva, S Harizanova, D Bakova, ...
EDULEARN22 Proceedings, 4182-4186, 2022
12022
RISK MANAGEMENT OF EXPOSURE TO BIO-LOGICAL AGENTS AMONG WORKERS IN WASTEWATER TREATMENT PLANTS DURING THE COVID-19 OUTBREAK
E Toseva, S Harizanova
Journal of IMAB 29 (1), 1, 2023
2023
COVID-19 Peritraumatic Distress Index Instrument–Translation and Validation of Bulgarian Version
R Stoyanova, A Mihaylova, P Kasnakova, D Bakova, S Harizanova, ...
Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences 10 (E), 1769-1773, 2022
2022
BUILDING PRACTICAL SKILLS TO FORMING RESILIENCE AMONG STUDENTS IN PANDEMIC
R Stoyanova, A Mihaylova, P Kasnakova, D Bakova, D Davcheva, ...
ICERI2022 Proceedings, 8060-8065, 2022
2022
PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS-A MOTIVATING FACTOR FOR PSYCHOSOCIAL MUTUAL AID IN A DIGITAL ENVIRONMENT
D Bakova, P Kasnakova, A Mihaylova, R Stoyanova, D Davcheva, ...
ICERI2022 Proceedings, 7983-7987, 2022
2022
INFLUENCE OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE STUDENTS FROM MEDICAL UNIVERSITY OF PLOVDIV
A Mihaylova, P Kasnakova, Z Zheleva, G Petkova, S Harizanova, ...
EDULEARN22 Proceedings, 4100-4104, 2022
2022
BIOGENIC AMINES IN MEAT PRODUCTS-HEALTH AND LEGISLATION
E Toseva, D Mitreva
Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev” 57 (8.1), 22-28, 2018
2018
Стресът в ежедневието на общопрактикуващия лекар
М Платиканова, Ж Рачева, Е Тосева, П Христова
Обща медицина 19 (4), 47-52, 2017
2017
Състояние на законодателството в България по проблема за здравния риск за работещите в „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ при експозиция на биологични агенти
Е Тосева
Български медицински журнал 9 (3), 42-51, 2015
2015
POINT PREVALENCE AMONG EMPLOYEES ENGAGED IN ENGINEERING COMPANIES
E TOSEVA, T TURNOVSKA
Archives of the Balkan Medical Union vol 50 (3), 367-371, 2015
2015
Effects of air pollution on deciduous trees in an urban environment (Plovdiv, Bulgaria)
ST Petrova, IG Velcheva, TH Tarnovska, EI Toseva
"INTER -MEDICAL" ISSN 0370-1069D, 153-157, 2014
2014
Анализ результатов периодического медицинского осмотра работающих в предприятии водоснабжения и каналлизации в Болгарии
ЕИ Тосева, ТХ Тырновска, ДГ Николов
Международный научно-исследовательский журнал, 57-60, 2014
2014
Impact of the automobile transport pollution on the life-quality in the town of Smolyan
T Turnovska, M Kubateva, S Stefanova, E Toseva
Archives of the Balkan Medical Union 48 (1), 85-90, 2013
2013
Effects of air pollution on deciduous trees in an urban environment (Plovdiv, Bulgaria)
EI Toseva, ST Petrova, IG Velcheva, TH Tarnovska
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–16