Следене
Éva Hosszu
Éva Hosszu
Потвърден имейл адрес: tmit.bme.hu
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Signaling Free Localization of Node Failures in All-Optical Networks
J Tapolcai, L Rónyai, E Hosszu, PH Ho, S Subramaniam
10*
Physical impairment of monitoring trails in all optical transparent networks
ES Moghaddam, J Tapolcai, D Mazroa, E Hosszu
Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT …, 2011
62011
Physical impairments of monitoring trails in all optical transparent networks
É Hosszu, ES Moghaddam, J Tapolcai, D Mazroa
IET Networks 2 (4), 196-203, 2013
42013
On a problem of Rényi and Katona
É Hosszu, J Tapolcai, G Wiener
8th Japanese-Hungarian Symposium on Discrete Mathematics and Its …, 0
4*
Fast failure localization in all-optical networks with length-constrained monitoring trails
E Hosszu, J Tapolcai, J Tapolcai, L Ronyai, P Soproni, P Babarczi, PH Ho
Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT …, 2012
32012
Constructions for unambiguous node failure localization in grid topologies
L Gyimothi, E Hosszu, J Tapolcai
Reliable Networks Design and Modeling (RNDM), 2015 7th International …, 2015
12015
On a Parity Based Group Testing Algorithm
SZ Kiss, É Hosszu, L Rónyai, J Tapolcai
Acta Cybernetica 22, 423-433, 2015
2015
Fault Localization In WDM Mesh Networks
ES Moghaddam, É Hosszu
2011
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–8