Десислава Алексова
Десислава Алексова
International Business School
Потвърден имейл адрес: ibsedu.bg - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Отговорният и солидарен туризъм–път към Човека и съприкосновението с него
Д Алексова
Нов български университет, 2011
42011
Природозащитен център" Източни Родопи"–обект за орнитоложки, образователен и екотуризъм
Д Алексова
Академично издателство при Център за евроинтеграция и култура, 2011
32011
Solidarity tourism, Education and volunteering–socially responsible practices in bulgaria
D Alexova
Innovation in Environmental Education: ICT and intergenerational learning 124, 2015
22015
Responsible and solidarity tourism-a way to the Human and the contact with him
D Alexova
Tourism-Challenges in Times of Economic Crisis: Collection of articles …, 2011
22011
Развитие на екотуризъм в малки населени места край влажните зони по примера на Национален природен резерват Керкини
Д Алексова
Академично издателство при Център за евроинтеграция и култура, 2011
22011
Драгоманско блато и Чепън планина–формираща се дестинация за алтернативен туризъм
Д Алексова
Нов български университет, 2012
12012
Регионална марка" Странджа"-предпоставка за повишаване на качеството и развитие на устойчив туризъм в природния парк
Д Алексова
Колеж по икономика и администрация, 2011
12011
Устойчиво развитие на територии със съхранени природни ландшафти чрез изграждане на екотуристически маршрути
Д Алексова
Седми международен симпозиум" Екология–устойчиво развитие", гр. Враца, 131-135, 2008
12008
ПРИЛОЖНИЯТ ХАРАКТЕР НА ТЕОРЕТИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СФЕРАТА НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ
Д Алексова, Й Йордан
1
Sustainable Development of Cultural Tourism on Example of Botevgrad Municipality: A Model for Local Tourist Development
DI Alexova
Handbook of Research on Creating Sustainable Value in the Global Economy …, 2020
2020
MICRO-REGIONALISATION OF A TOURIST DESTINATION-A MODEL FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF A TOURIST DESTINATION ON THE EXAMPLE OF BOTEVGRAD MUNICIPALITY
D Alexova
Trakia Journal of Sciences 17 (1), 125-132, 2019
2019
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURIST DESTINATION ON EXAMPLE OF BOTEVGRAD MUNICIPALITY
D Alexova
Quaestus, 45-61, 2019
2019
Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград
D Alexova
Международно висше бизнес училище, 2019
2019
Прилагане на механизми за устойчиво туристическо развитие на община Ботевград
D Alexova
Научни трудове. Международно висше бизнес училище-Ботевград, 226-260, 2018
2018
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
К МАСА
2016
Improving the quality of the tourism product by protecting the natural resources and cultural heritage.
D Alexova
Agraren Universitet Plovdiv-Nauchni Trudove/Scientific Works of the Agrarian …, 2016
2016
ДОБРОВОЛЧЕСКИ ТУРИЗЪМ–ПРИЛАГАНЕ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ
D Alexova
ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН БИЗНЕС, 307, 2015
2015
Opportunities and Problems in the Organization of Various Alternative Journeys
J Jordanov, D Alexova
Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на …, 2014
2014
Възможности и проблеми в организацията на различни видове алтернативни пътувания
Й Йорданов, Д Алексова
Инфраструктура и комуникации: Научно списание на факултет" Икономика на …, 2014
2014
Sector Policy for Health and Medical Spa Tourism in Republic of Bulgaria
D Alexova, J Jordanov
Business Management and Strategy 4 (2), 29-41, 2013
2013
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20