Следене
Десислава Алексова
Десислава Алексова
International Business School
Потвърден имейл адрес: ibsedu.bg - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Sustainable development of cultural tourism on example of Botevgrad Municipality: A model for local tourist development
DI Alexova
Handbook of research on creating sustainable value in the global economy …, 2020
62020
Contemporary Challenges to the Sustainable Development of Tourism in the National Resorts of Bulgaria
D Alexova, E Alexandrova, M Vodenska, N Popova
SHS Web of Conferences 120, 02011, 2021
52021
Отговорният и солидарен туризъм–път към Човека и съприкосновението с него
Д Алексова
Нов български университет, 2011
52011
Прилагане на интегриран подход при обучението по туризъм, включващ компетентностен модел и интердисциплинарно обучение чрез преживяване
Д Алексова
32017
Природозащитен център" Източни Родопи"–обект за орнитоложки, образователен и екотуризъм
Д Алексова
Академично издателство при Център за евроинтеграция и култура, 2011
32011
Concept for tourist zoning of Kostinbrod Municipality – a mechanism for sustainable development of tourism
D Alexova
Socio Brains, 448-459, 2021
22021
Micro-regionalisation of a tourist destination-a model for a sustainable development of a tourist destination on the example of Botevgrad municipality
D Alexova
Trakia Journal of Sciences 17 (1), 125-132, 2019
22019
Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград
Д Алексова
София. МВБУ, 2019
22019
Dragoman marsh and Chepan Mountain-developing Destination for alternative tourism
D Alexova
Proceedings of Ecologization’2011, 1-6, 2018
22018
Solidarity tourism, education and volunteering–socially responsible practices in Bulgaria
D Alexova
Innovation in Environmental Education: ICT and intergenerational learning 124, 2015
22015
Responsible and solidarity tourism-a way to the Human and the contact with him
D Alexova
Tourism-Challenges in Times of Economic Crisis: Collection of articles …, 2011
22011
Развитие на екотуризъм в малки населени места край влажните зони по примера на Национален природен резерват Керкини
Д Алексова
Академично издателство при Център за евроинтеграция и култура, 2011
22011
Устойчиво развитие на територии със съхранени природни ландшафти чрез изграждане на екотуристически маршрути
Д Алексова
Седми международен симпозиум" Екология–устойчиво развитие", гр. Враца, 131-135, 2008
22008
Handbook of Research on Creating Sustainable Value in the Global Economy
U Akkucuk
IGI Global, 2019
12019
Responsible tourism for protection of the nature and the cultural heritage in Bulgaria
D Alexova
European Tourist Forum “Come to Brancusi’s Homeland, 2015
12015
Приложният характер на теоретичните изследвания в сферата на алтернативния туризъм
Д Алексова, Й Йордан
Управление и устойчиво развитие 5 (2014), 48, 2014
12014
Планове за управление на защитените територии–инструмент за управление на туризма
Д Алексова, Т Белев
Нов български университет, 2013
12013
Драгоманско блато и Чепън планина–формираща се дестинация за алтернативен туризъм
Д Алексова
Нов български университет, 2012
12012
Устойчиво развитие на туризма в природен парк Витоша
Д Алексова
Международно висше бизнес училище, 2012
12012
Регионална марка" Странджа"-предпоставка за повишаване на качеството и развитие на устойчив туризъм в природния парк
Д Алексова
Колеж по икономика и администрация, 2011
12011
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20