Следене
Десислава Алексова
Десислава Алексова
International Business School
Потвърден имейл адрес: ibsedu.bg - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Отговорният и солидарен туризъм–път към Човека и съприкосновението с него
Д Алексова
Нов български университет, 2011
52011
Насоки за устойчиво развитие на здравния туризъм в България
Й Йорданов, Д Алексова
Управление и устойчиво развитие, 106, 2013
32013
Природозащитен център" Източни Родопи"–обект за орнитоложки, образователен и екотуризъм
Д Алексова
Академично издателство при Център за евроинтеграция и култура, 2011
32011
Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград
Д Алексова
София. МВБУ, 2019
22019
Dragoman marsh and Chepan Mountain-developing Destination for alternative tourism
D Alexova
Proceedings of Ecologization’2011, 1-6, 2018
22018
Прилагане на интегриран подход при обучението по туризъм, включващ компетентностен модел и интердисциплинарно обучение чрез преживяване
Д Алексова
22017
Solidarity tourism, education and volunteering–socially responsible practices in Bulgaria
D Alexova
Innovation in Environmental Education: ICT and intergenerational learning 124, 2015
22015
Responsible and solidarity tourism-a way to the Human and the contact with him
D Alexova
Tourism-Challenges in Times of Economic Crisis: Collection of articles …, 2011
22011
Развитие на екотуризъм в малки населени места край влажните зони по примера на Национален природен резерват Керкини
Д Алексова
Академично издателство при Център за евроинтеграция и култура, 2011
22011
Устойчиво развитие на територии със съхранени природни ландшафти чрез изграждане на екотуристически маршрути
Д Алексова
Седми международен симпозиум" Екология–устойчиво развитие", гр. Враца, 131-135, 2008
22008
Contemporary Challenges to the Sustainable Development of Tourism in the National Resorts of Bulgaria
D Alexova, E Alexandrova, M Vodenska, N Popova
SHS Web of Conferences 120, 2021
12021
Sustainable Development of Cultural Tourism on Example of Botevgrad Municipality: A Model for Local Tourist Development
DI Alexova
Handbook of Research on Creating Sustainable Value in the Global Economy …, 2020
12020
Handbook of Research on Creating Sustainable Value in the Global Economy
U Akkucuk
IGI Global, 2019
12019
Responsible tourism for protection of the nature and the cultural heritage in Bulgaria
D Alexova
European Tourist Forum “Come to Brancusi’s Homeland, 2015
12015
Приложният характер на теоретичните изследвания в сферата на алтернативния туризъм
Д Алексова, Й Йордан
Управление и устойчиво развитие 5 (2014), 48, 2014
12014
Драгоманско блато и Чепън планина–формираща се дестинация за алтернативен туризъм
Д Алексова
Нов български университет, 2012
12012
Устойчиво развитие на туризма в природен парк Витоша
Д Алексова
Международно висше бизнес училище, 2012
12012
Регионална марка" Странджа"-предпоставка за повишаване на качеството и развитие на устойчив туризъм в природния парк
Д Алексова
Колеж по икономика и администрация, 2011
12011
Устойчиво развитие на дестинациите чрез съчетаване на алтернативни видове туризъм
Д Алексова
Пловдивски университет" Паисий Хилендарски"-филиал Смолян, 2009
12009
Създаване на трансграничен парк" Родопи"-опазване на природните ресурси и устойчиво развитие на туризма
Д Алексова
Екологично инженерство и опазване на околната среда= Ecological Engineering …, 2009
12009
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20