Следене
Salil Banerjee
Salil Banerjee
Потвърден имейл адрес: g.clemson.edu
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Biometric Authentication and Identification using Keystroke Dynamics: A Survey
SP Banerjee, DL Woodard
Journal of Pattern Recognition Research 7, 116-139, 2012
4572012
System-level noise of an ultra-wideband tracking system
W Suski, S Banerjee, A Hoover
2012 11th International Conference on Information Science, Signal Processing …, 2012
102012
Sensor set switching noise in UWB indoor position tracking
S Banerjee, W Suski, A Hoover
2012 IEEE International Conference on Ultra-Wideband, 297-301, 2012
22012
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–3