Следене
Evgeniya Angelova
Evgeniya Angelova
Потвърден имейл адрес: uni-plovdiv.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Methods for the simultaneous approximate derivation of the roots of algebraic, trigonometric and exponential equations
ED Angelova, KI Semerdzhiev
USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics 22 (1), 226-232, 1982
271982
A study on a hyper–power–logistic model. Some applications
E Angelova, A Golev, T Terzieva, O Rahneva
Neural, Parallel and Scientific Computations 27 (1), 45-57, 2019
212019
Investigations on a differential system with correction of Zernike–type radial polynomials. Simulations
E Angelova, V Arnaudova, T Terzieva, A Malinova
Proc. of the Int. Conf.” Informatics, Mathematics, Education and their …, 2022
182022
Boosting Teaching and Learning Efficiency in Training Teachers of Information Technology
E Angelova, A Rahnev
Scientific Works, Plovdiv University 36, 5-18, 2009
182009
Методически подходи за обучение чрез използване на електронни учебни ресурси
И Старибратов, Е Ангелова
Образованието в информационното общество, 2011
162011
Legendre polynomials as” correction factors” in the Lienard differential system. Simulations
A Malinova, T Terzieva, O Rahneva, E Angelova
Communications in Applied Analysis 26, 0
14
Linear fractional system of incommensurate type with distributed delay and bounded Lebesgue measurable initial conditions
A Zahariev, H Kiskinov, E Angelova
Dyn. Syst. Appl 28, 491-506, 2019
122019
Associated Legendre polynomials as corrections in the classical Lienard system
A Malinova, T Terzieva, O Rahneva, E Angelova, A Golev
Communications in Applied Analysis 26, 89-97, 0
11
Smoothness of the fundamental matrix of linear fractional system with variable delays
A Zahariev, H Kiskinov, E Angelova
Neural Parall. Sci. Comput 27, 71-83, 2019
92019
Адаптивни системи за електронно обучение
А Рахнев, Т Терзиева, Е Ангелова, В Арнаудова
Образование и наука – за личностно и обществено развитие, 2017
82017
Training Teachers of Mathematics in the use of Modern Information Technologies for Teaching
A Rahnev, E Angelova
Proc. of the 6th Mediterranean Conference on Mathematics Education, Plovdiv …, 2009
82009
Methodological approaches to learning through the use of electronic learning resources
IA Staribratov, E Angelova
National Conference" Education in the Information Society". Plovdiv …, 2011
72011
Hausdorff approximation of the Heaviside step function by Unit Gompertz and Complementary Unit Gompertz cumulative functions
O Rahneva, A Malinova, E Angelova, V Kyurkchiev
Communications in Applied Analysis 24 (1), 75-87, 2020
62020
Geographic map visualization in DisPeL
N Pavlov, A Rahnev, V Kyurkchiev, A Malinova, E Angelova
Proceedings of the Scientific Conference Innovative ICT in Business and …, 2016
62016
Адаптивно обучение и оценяване по Компютърно счетоводство чрез електронната платформа DisPeL
В Арнаудова, Е Тодорова, Е Ангелова, А Рахнев
Иновационни ИКТ в бизнеса и обучението: тенденции, приложения и разработване …, 2016
62016
On a virtual learning environment
E Angelova, I Staribratov
University Press" Paisii Hilendarski", Plovdiv, 2010
62010
A note on the Unit–Rayleigh “adaptive function”
M Vasileva, A Malinova, O Rahneva, E Angelova
AIP Conference Proceedings 2459 (1), 2022
52022
New Properties of the Odd Weibull Inverse Topp-Leone Cumulative Distribution Function
M Vasileva, A Malinova, O Rahneva, E Angelova
International Journal of Differential Equations and Applications 20, 263-272, 2021
52021
A note on the new Kumaraswamy alpha power inverted exponential family of CDF
E Angelova, V Arnaudova, T Terzieva, A Malinova
Neural, Parallel, and Scientific Computations 28 (1), 59-67, 2020
52020
Investigations on a logistic model with weighted exponential Gompertz type correction. Some applications
E Angelova, A Malinova, V Kyurkchiev, O Rahneva
Neural, Parallel, and Scientific Computations 27, 105-114, 0
5
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20