Следене
Bonimir Penchev
Bonimir Penchev
Потвърден имейл адрес: ue-varna.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Using text mining to classify research papers
S Sulova, L Todoranova, B Penchev, R Nacheva
17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017 …, 2017
342017
A model for mobile learning integration in higher education based on students’ expectations
L Todoranova, R Nacheva, V Sulov, B Penchev
International Association of Online Engineering, 2020
282020
A conceptual framework for mobile learning development in higher education
L Todoranova, B Penchev
Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and …, 2020
162020
Perspectives for mobile learning in higher education in Bulgaria
L Todoranova, B Penchev
Digital Transformation, Cyber Security and Resilience of Modern Societies …, 2021
62021
Concept map mining approach based on the mental models retrieval
R Nacheva, L Todoranova, S Sulova, B Penchev
TEM Journal 8 (4), 1484, 2019
52019
M-learning Applications
L Todoranova, B Penchev
Proceeding of the International Conference “Information and Communication …, 2019
52019
Using text mining to classify research papers, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, Paper-July 2017
S Sulova, L Todoranova, B Penchev, R Nacheva
4
Effectiveness of a Conceptual Model for Increased Mobile Banking Security
B Penchev
Serdica Journal of Computing 10 (1), 49-62, 2016
22016
Security Issues in Mobile Banking
B Penchev
International Conference "Human Systems Integration Approach to Cyber …, 2016
22016
Изследване на бизнес интелигентните системи за малки и средни предприятия
М Кашева, Т Атанасова, Ю Василев, С Съловa, И Куюмджиев, ...
Издателство "Наука и икономика", 2011
22011
Where Security Meets Accessibility: Mobile Research Ecosystem
R Nacheva, S Sulova, B Penchev
International Conference on Electronic Governance and Open Society …, 2021
12021
Web Technologies Used in the Home Pages of the Irish Banks
P Petrov, V Sulov, S Parusheva, B Penchev, J Collins
4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences …, 2017
12017
Factors Negatively Affecting Consumers in Mobile Banking Adoption
B Penchev
Izvestia Journal of the Union of Scientists-Varna. Economic Sciences Series …, 2015
12015
Фактори,оказващи негативно влияние върху потребителите при възприемане на мобилното банкиране.
Б Пенчев
Известия на Съюза на учените – Варна, Серия „Икономически науки", 150-155, 2015
1*2015
Следващо ниво в обучението по програмиране
B Penchev, L Todoranova
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ, ОЦЕНЯВАНЕ И …, 2023
2023
Концептуален модел за повишаване на сигурността при мобилното банкиране
Б Пенчев
Четвърта международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование …, 2016
2016
Повишаване на сигурността при мобилното банкиране чрез реализирането на автоматизирани проверки на мобилното устройство
Б Пенчев
Компютърни науки и комуникации 5 (1), 3-8, 2016
2016
Необходимост от създаване на информационна система, осведомяваща потребителите за добавките, включени в състава на храните
Б Пенчев, Р Радев
Международна научна конференция "Икономиката в променящия се свят …, 2015
2015
Mobile Banking Security Practices for Android Users
B Penchev
International Journal "Information Technologies & Knowledge" 9 (3), 237-246, 2015
2015
Priority channels for the implementation of mobile banking
B Penchev
Conferences of the department Informatics, 150-157, 2014
2014
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20