Следене
Nouha Boujelben
Nouha Boujelben
Ingénieur java/JEE gwt
Потвърден имейл адрес: creatis.insa-lyon.fr
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Boutiques: an application-sharing system based on Linux containers
T Glatard, RF Da Silva, N Boujelben, R Adalat, N Beck, P Rioux, ...
Neuroinformatics, 2015
132015
Global Initiative for Sentinel e-Health Network on Grid (GINSENG): Medical Data Integration and Semantic Developments for Epidemiology
S Cipière, G Ereteo, A Gaignard, N Boujelben, S Gaspard, V Breton, ...
2014 14th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid …, 2014
22014
Importing neuGRID workflows in VIP
N Boujelben, T Glatard
2015 7th International Workshop on Science Gateways, 85-90, 2015
12015
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–3