Sneha R Krishna Kumaran
Sneha R Krishna Kumaran
Потвърден имейл адрес: illinois.edu
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Communicating algorithmic process in online behavioral advertising
M Eslami, SR Krishna Kumaran, C Sandvig, K Karahalios
Proceedings of the 2018 CHI conference on human factors in computing systems …, 2018
722018
Increasing Quality and Involvement in Online Peer Feedback Exchange
SR Krishna Kumaran, DC McDonagh, BP Bailey
Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction 1 (1), 2017
32017
Fostering Feedback Seeking Behavior in Novice Designers
SR Krishna Kumaran
Proceedings of the 2019 on Creativity and Cognition, 653-658, 2019
2019
Identifying a Ranking of Plant Preferences for a Pollinator
S Krishna Kumaran
2015
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–4