Следене
Zhaneta Savova-Tasheva
Zhaneta Savova-Tasheva
Prof., D.Sc. at Vasil Levski National Military University and University of Shumen
Потвърден имейл адрес: shu-bg.net
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Generalization of the Self-Shrinking Generator in the Galois Field GF (𝑝𝑛)
AT Tasheva, ZN Tasheva, AP Milev
Advances in Artificial Intelligence 2011, 2011
21*2011
Self-shrinking p-adic cryptographic generator
Z Tasheva, B Bedzhev, B Stoyanov
XL International Scientific Conference on Information, Communication and …, 2005
142005
CDMA codes for the next generation mobile communication systems
BY Bedzhev, ZN Tasheva, VA Mutkov
XII International Symposium of Theoretical Electrical Engineering 03 …, 2003
142003
Combining cryptography and steganography in software system for hiding confidential information
ZN Tasheva, AT Tasheva
International Journal of Science, Education and Innovation 1, 84-92, 2013
112013
Image based steganography using modified lsb insertion method with contrast stretching
A Tasheva, Z Tasheva, P Nakov
Proceedings of the 18th International Conference on Computer Systems and …, 2017
102017
N-adic Summation-Shrinking Generator
Z Tasheva, B Bedzhev, B Stoyanov
IACR e-print archive, http://eprint. iacr. org 68, 2005
9*2005
Анонимна система за комуникации в киберпространството, използваща протокол TOR
Ж Савова, Р Богданов
Сборник научни трудове на научна конференция на Факултет „А, ПВО и КИС …, 2014
72014
A relationship between cognitive information processing in learning theory and machine learning techniques in cognitive radios
Z Tasheva, R Bogdanov
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2018
62018
Анализ на съвременните видове уязвимости и експлойти в компютърните мрежи и системи
О Фетфов, П Боянов, Ж Ташева, Т Трифонов
Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Университетско …, 2016
62016
A SHORT SURVEY OF P-ARY PSEUDO-RANDOM SEQUENCES
Z Tasheva
JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION 2, 2014
62014
P-adic shrinking-multiplexing generator
Z Tasheva, B Bedzhev, B Stoyanov
2005 IEEE Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems …, 2005
62005
A Shrinking Data Encryption Algorithm with p-adic Feedback with Carry Shift Register
Z Tasheva, B Bedzhev, V Mutkov
Conference Proc. of XII Int. Symp. on Theoretical Electrical Engineering …, 2003
62003
RESEARCH OF THE CHARACTERISTICS OF A STEGANOGRAPHY ALGORITHM BASED ON LSB METHOD OF EMBEDDING INFORMATION IN IMAGES
V Stoyanova, Z Tasheva
TECHNICS.. TECHOLOGIES.. EDUCATION.. SAFETY ’15, 2015
52015
Summation--Shrinking Generator
B Bedzhev, Z Tasheva, B Stoyanov
International Conference" Information Technologies and Security"(ITS--2004 …, 2004
52004
About balance property of the p-ary generalized self-shrinking generator sequence
A Tasheva, O Nakov, Z Tasheva
Proceedings of the 14th International Conference on Computer Systems and …, 2013
42013
Приложение на недвоичните псевдослучайни последователности в криптографията
Ж Савова, Р Богданов
Сборник научни трудове Немус, 2012
42012
Оценка на изчислителната сложност на алгоритмите за генериране на големи прости числа за целите на криптографията
Ж Савова, Р Богданов
Сборник научни трудове на Научна конференция „Проблеми на информационната …, 2010
42010
The Method for Synthesis of Perfect Two-Dimensional Arrays
BI Bedzhev, JN Tasheva, BP Stoyanov
Journal of Automation and Information Sciences 38 (10), 56-62, 2006
42006
Software Implementation of p-adic self-shrinking generator for aerospace cryptographic systems
Z Tasheva, B Bedzhev
Scientific Conference “SPACE, ECOLOGY, SAFETY” with International …, 2005
42005
A Method for synthesis of generalized Barker Codes
B Bedzhev, Z Tasheva, B Stoyanov
XL International Scientific Conference on Information, Communication and …, 2005
42005
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20