Следене
Junghyuk Lee
Junghyuk Lee
Потвърден имейл адрес: yonsei.ac.kr - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Music popularity: Metrics, characteristics, and audio-based prediction
J Lee, JS Lee
IEEE Transactions on Multimedia 20 (11), 3173-3182, 2018
512018
Predicting music popularity patterns based on musical complexity and early stage popularity
J Lee, JS Lee
Proceedings of the Third Edition Workshop on Speech, Language & Audio in …, 2015
222015
Ambiguity of objective image quality metrics: A new methodology for performance evaluation
M Cheon, T Vigier, L Krasula, J Lee, P Le Callet, JS Lee
Signal Processing: Image Communication 93, 116150, 2021
52021
A perception-based framework for wide color gamut content selection
J Lee, T Vigier, P Le Callet, JS Lee
2018 25th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 709-713, 2018
42018
TREND: Truncated Generalized Normal Density Estimation of Inception Embeddings for GAN Evaluation
J Lee, JS Lee
Computer Vision–ECCV 2022: 17th European Conference, Tel Aviv, Israel …, 2022
12022
Wide color gamut image content characterization: method, evaluation, and applications
J Lee, T Vigier, P Le Callet, JS Lee
IEEE Transactions on Multimedia 23, 3817-3827, 2020
12020
Demystifying Randomly Initialized Networks for Evaluating Generative Models
J Lee, JH Kim, JS Lee
arXiv preprint arXiv:2208.09218, 2022
2022
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–7