Follow
Евгения Ангелова
Евгения Ангелова
Unknown affiliation
Verified email at uni-plovdiv.bg
Title
Cited by
Cited by
Year
Адаптивни системи за електронно обучение
А Рахнев, Т Терзиева, Е Ангелова, В Арнаудова
Национална научна конференция „Образование и наука–за личностно и обществено …, 0
7
Адаптивно обучение и оценяване по компютърно счетоводство чрез електронната платформа DisPeL
В Арнаудова, Е Тодорова, Е Ангелова, А Рахнев
Сборник доклади от Научна конференция „Иновационни ИКТ в бизнеса и …, 2016
62016
Визуализация на географски карти в DisPeL
Н Павлов, А Рахнев, В Кюркчиев, А Малинова, Е Ангелова
Научна конференция „Иновационни ИКТ в бизнеса и обучението: тенденции …, 0
4
Методически подходи за прилагане на адаптация в учебния процес чрез DisPeL
Т Терзиева, В Арнаудова, Е Ангелова
XII Нац. конференция „Образованието и изследванията в информационното …, 2019
32019
Адаптивно обучение чрез електронен учебник по JavaScript в средата DisPeL
Е Ангелова, О Рахнева, Т Терзиева, В Арнаудова
Научна конференция „Иновационни ИКТ в бизнеса и обучението: тенденции …, 0
3
Апостериорен анализ на дидактически тест чрез специализиран софтуер
Е Ангелова, Р Радев
Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences …, 2010
22010
ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ОБЗОРНИ ЛЕКЦИИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В СРЕДАТА DISPEL
А Рахнев, Б Златанов, Е Ангелова, И Старибратов, В Арнаудова, ...
Сп. Математика и информатика, 156-167, 0
2
Познавательная самостоятельная деятельность студентов по обучению информационных технологий
ТН Дичева, ЕД Ангелова
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2011
12011
Електронно обучение по управление на проекти и участие в програми
И Старибратов, Е Ангелова, Т Терзиева, В Арнаудова
Втора национална научна конференция с международно участие “Човекът и …, 0
1
МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ПРОВЕРКА НА ПРИДОБИТИТЕ ЗНАНИЯ ЧРЕЗ DISPEL
В Дилянов, В Арнаудова, Е Ангелова
АСПЕКТИ НА ОНЛАЙН ИЗПИТВАНЕТО
В Арнаудова, В Иванова, Е Ангелова
ТЕСТОЛОГИЯ ЧРЕЗ DISPEL
А Рахнев, Е Ангелова, И Старибратов, Т Терзиева, А Карабов
МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА АДАПТИВНОТО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
Т Терзиева, А Рахнев, Е Ангелова, В Арнаудова, А Карабов
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13