Следене
Yinqiang Zhang
Yinqiang Zhang
Потвърден имейл адрес: connect.hku.hk
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Keyfilter-Aware Real-Time UAV Object Tracking
Y Li, C Fu, Z Huang, Y Zhang, J Pan
2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2020
462020
Intermittent Contextual Learning for Keyfilter-Aware UAV Object Tracking Using Deep Convolutional Feature
Y Li, C Fu, Z Huang, Y Zhang, J Pan
IEEE Transactions on Multimedia, 2020
362020
Robust scalable part-based visual tracking for UAV with background-aware correlation filter
C Fu, Y Zhang, R Duan, Z Xie
2018 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), 2245 …, 2018
112018
Part-based background-aware tracking for uav with convolutional features
C Fu, Y Zhang, Z Huang, R Duan, Z Xie
IEEE access 7, 79997-80010, 2019
102019
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–4