Следене
Ivan Zhang
Ivan Zhang
FOR.ai
Потвърден имейл адрес: ivanzhang.ca - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Learning sparse networks using targeted dropout
AN Gomez, I Zhang, SR Kamalakara, D Madaan, K Swersky, Y Gal, ...
arXiv preprint arXiv:1905.13678, 2019
1202019
Unsupervised cipher cracking using discrete GANs
AN Gomez, S Huang, I Zhang, BM Li, M Osama, L Kaiser
arXiv preprint arXiv:1801.04883, 2018
792018
Targeted dropout
AN Gomez, I Zhang, K Swersky, Y Gal, GE Hinton
332018
Mitigating harm in language models with conditional-likelihood filtration
H Ngo, C Raterink, JGM Araújo, I Zhang, C Chen, A Morisot, N Frosst
arXiv preprint arXiv:2108.07790, 2021
302021
Predicting twitter engagement with deep language models
M Volkovs, Z Cheng, M Ravaut, H Yang, K Shen, JP Zhou, A Wong, ...
Proceedings of the Recommender Systems Challenge 2020, 38-43, 2020
72020
Learning sparse networks using targeted dropout. arXiv 2019
AN Gomez, I Zhang, SR Kamalakara, D Madaan, K Swersky, Y Gal, ...
arXiv preprint arXiv:1905.13678, 0
5
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–6