Следене
Mariana Krushkova
Mariana Krushkova
Потвърден имейл адрес: uni-plovdiv.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
A computerbased tutoring system for programming
H Krushkov, M Krushkova, V Atanasov, M Krushkova
Mathematics and Mathematical Education, 2009
9*2009
Formalisation of Bulgarian Language and the Development of a Linguistic Processor (Morphology)
G Totkov, K Hr, M Krushkova
Universite de Plovdiv, Travaux scientifiques 26, 1988
31988
„EDUTAINMENT (обучение чрез забавление) в програмирането,“
Д Крушкова, Х Крушков, В Атанасов, М Крушкова, М Крушкова
Научни трудове на СУБ–секция Пловдив 14, 10-11.11, 2011
22011
Teaching Subroutines: As Early as Possible
M Krushkova, Y Stoynova, H Krushkov
University Press" Paisii Hilendarski", Plovdiv, 2010
22010
Automatic extraction of a pattern and synthesis rules from the paradigm
K Hr, T Hr, M Krushkova
Proceedings of VII-th National Conference “Contemporary tendencies in the …, 1996
21996
Methodology and Computational Tools for Compression and Searching in Machine Dictionaries
K Hr, M Krushkova
Proceedings of XXIII-th spring conference of the Union of Bulgarian …, 1994
21994
Разработване на интелигентни компютърни методи и средства за обучение
Х Крушков, М Крушкова, Д Коленцов, Д Крушкова, Й Стойнова
Научни трудове на СУБ 7, 05-06.11, 0
2
NLP Module for Bulgarian Text Processing
S Cherecharov, H Krushkov, M Krushkova
CBU International Conference Proceedings 5, 1113-1117, 2017
12017
Методика за активно обучение по програмиране чрез използването на ИКТ
М Крушкова
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна …, 2014
2014
СЪЗДАВАНЕ НА ГРАФИКИ НА ФУНКЦИИ–ЕДНО ПРИЯТНО ЗАНЯТИЕ
МХ Атанасова
ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЧРЕЗ ИГРИ
TBT GAMES
СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА АКТИВНО ОБУЧЕНИЕ
MI Krushkova, AK Rahnev, HD Krushkov
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–12