Iglika Marinova
Iglika Marinova
Потвърден имейл адрес: mu-varna.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
INFECTIONS IN URINARY TRACT OF PATIENTS WITH HAEMATOLOGICAL MALIGNANCIES UNDERGOING ANTINEOPLASTIC THERAPY
S Tancheva, I Micheva, I Marinova, B Bojchev, M Marinov, K Nenov, ...
ournal of IMAB-Annual Proceeding 15 (book 3), 95-97, 2009
72009
НАВОДНЕНИЯТА НАЙ ЧЕСТОТО БЕДСТВИЕ. ПРИЧИНИ, ПОСЛЕДИЦИ, ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ
Х Романова, Н Радева, И Маринова, М Маринов, Т Бозова
ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ - ВАРНА 17 (2), 65-70, 2012
12012
НИВО НА СТРЕС И ЕФЕКТИ–СОМАТИЧНИ И ПСИХОЕМОцИОНАЛНИ В ЕДНА СОцИАЛНА ГРУПА
Х Романова, И Маринова, М Маринов, Н Радева, Д Томов
ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ - ВАРНА 15 (2), 16-21, 2010
12010
Marine and water-related bio-incidents and preparedness for bioterrorism and biothreats
I Marinova, M Marinov, H Romanova, D Stavrev
Varna Medical Forum 10 (1), 2021
2021
The basics of stress. Factors and symptoms
I Marinova, N Radeva
Varna Medical Forum 8 (2), 45-50, 2019
2019
Fires-primary risk and anthropogenic danger for Bulgaria
N Radeva, I Marinova, H Romanova
Journal of the Union of Scientists-Varna. Medicine and Ecology Series 23 (1 …, 2018
2018
Medical care provision on offshore oil platforms
T Kuyumdzhiev, I Marinova, H Romanova
Varna Medical Forum 7, 18-22, 2018
2018
Industrial toxic pollution of marine waters-the Minamata Case
M Panteleeva, N Radeva, H Romanova, I Marinova, T Kuyumdzhiev
Varna Medical Forum 7, 34-40, 2018
2018
ПРОМЕНИ В ЕКСПЛОРАТОРНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЛЪХОВЕ С ОЛФАКТОРНА БУЛБЕКТОМИЯ СЛЕД ЕДНОКРАТНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ЛИГАНДИ НА КАНАБИНОИДНИЯ CB1 РЕЦЕПТОР
М Маринов, М Иванова, С Белчева, И Белчева, Н Негрев, Р Ташев, ...
ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ - ВАРНА 19 (2), 3-8, 2014
2014
RELATIONSHIP BETWEEN REACTION TIME AND AMPLITUDE CHANGES OF THE H-REFLEX IN THE PERFORMANCE OF SIMPLE MOTOR TASK IN PATIENTS WITH THYROTOXICOSIS
M Marinov, RZ Radev
Journal of IMAB–Annual Proceeding Scientific Papers 19 (1), 379-381, 2013
2013
СВЛАЧИЩАТА НАЙ ЧЕСТАТА ОПАСНОСТ ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ ВЪВ ВАРНЕНСКИ РЕГИОН
Х Романова, И Маринова, М Маринов, Р Радев, Т Бозова
ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ - ВАРНА 17 (2), 61-64, 2012
2012
PROGNOSIS FOR DISASTERS CAUSED BY ACCIDENTS IN THE REGION OF VARNA BULGARIA
RR Romanova H. , Radeva N., Marinova I. , Marinov M., Bojchev B., Mirtchev K.
Journal of IMAB–Annual Proceeding Scientific Papers 17 (1), 123-126, 2011
2011
Earthquake in Haiti and disaster medicine training
H Romanova, I Marinova, N Radeva, M Marinov
Scripta Scientifica Medica 43 (1), 51-53, 2011
2011
Earthquake in Haiti and disaster medicine training
MM H Romanova, I Marinova, N Radeva
Scripta Scientifica Medica 43 (1), 51-53, 2011
2011
PREPARATION OF STUDENTS FROM MEDICAL UNIVERSITY–VARNA TO RENDER ASSISTANCE IN CASE OF TRANSPORT ACCIDENT
H Romanova, I Marinova, N Radeva, M Marinov
Trakia Journal of Sciences 8 (2), 241-245, 2010
2010
НИВО НА СТРЕС И ЕФЕКТИ ВъРХУ НЯКОИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАГЛАСИ В ЕДНА СОцИАЛНА ГРУПА
И Маринова, Х Романова, М Маринов, Н Радева, Д Томов
ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ - ВАРНА 15 (2), 22-26, 2010
2010
BRAIN ASYMMETRY AND SCHIZOPHRENIA
M Marinov, R Radev, I Marinova, Z Stoyanov
SCRIPTA SCIENTIFICA MEDICA 38, 7-10, 2006
2006
CLINICAL LABORATORY AND MORPHOMETRY STUDY IN PRIMARY LIVER CANCER
I Marinova, P Ilieva, Z Harizanova, P Mushatova, M Killiovska
Scripta Scientifica Medica 28, 213-214, 1991
1991
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–18