Следене
Spondon Kundu
Spondon Kundu
Siemens Corporate Technology
Потвърден имейл адрес: siemens.com
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Vision-based integrated mobile robotic system for real-time applications in construction
K Asadi, H Ramshankar, H Pullagurla, A Bhandare, S Shanbhag, P Mehta, ...
Automation in Construction 96, 470-482, 2018
632018
Building an integrated mobile robotic system for real-time applications in construction
K Asadi, H Ramshankar, H Pullagurla, A Bhandare, S Shanbhag, P Mehta, ...
arXiv preprint arXiv:1803.01745, 2018
232018
ViewSynth: Learning Local Features from Depth using View Synthesis
J Mahmud, RV Singh, P Akiva, S Kundu, KC Peng, JM Frahm
arXiv preprint arXiv:1911.10248, 2019
2019
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–3