Andrei Aladzhov
Andrei Aladzhov
главен асистент, Национален археологически институт с музей - БАН
Потвърден имейл адрес: naim.bg - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
The Spectre of Communist Art: American Modernism and the Challenge of Socialist Realism, 1923–1960
JET Bailey
UCL (University College London), 2015
22015
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.