Следене
Bohan Li
Bohan Li
Потвърден имейл адрес: cs.cmu.edu
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
On the Sentence Embeddings from Pre-trained Language Models
B Li, H Zhou, J He, M Wang, Y Yang, L Li
arXiv preprint arXiv:2011.05864, 2020
1672020
A Surprisingly Effective Fix for Deep Latent Variable Modeling of Text
B Li, J He, G Neubig, T Berg-Kirkpatrick, Y Yang
Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2019
552019
An Adversarial Approach to High-Quality, Sentiment-Controlled Neural Dialogue Generation
X Kong, B Li, G Neubig, E Hovy, Y Yang
AAAI 2019 Workshop on Reasoning and Learning for Human-Machine Dialogues …, 2019
252019
Stochastic WaveNet: A Generative Latent Variable Model for Sequential Data
G Lai, B Li, G Zheng, Y Yang
ICML 2018 Workshop on Theoretical Foundations and Applications of Deep …, 2018
182018
On the Sentence Embeddings from BERT for Semantic Textual Similarity
B Li, H Zhou, J He, M Wang, Y Yang, L Li
Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2020
152020
Follow your path: a progressive method for knowledge distillation
W Shi, Y Song, H Zhou, B Li, L Li
Joint European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in …, 2021
12021
Proximal Knowledge Teaching for Neural Networks
W Shi, Y Song, H Zhou, B Li, L Li
ECML-PKDD 2021, 2021
2021
UNMAT: Visual comparison and exploration of uncertainty in large graph sampling
T Tang, S Wang, Y Li, B Li, Y Wu
Journal of Visual Languages & Computing 41, 71-78, 2017
2017
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–8