Следене
Matthieu Solnon
Matthieu Solnon
Потвърден имейл адрес: ens.fr - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Multi-task Regression using Minimal Penalties
M Solnon, S Arlot, F Bach
Journal of Machine Learning Research 13, 2773-2812, 2012
412012
Apprentissage statistique multi-tâches
M Solnon
Université Pierre et Marie Curie-Paris VI, 2013
42013
Comparison bewteen multi-task and single-task oracle risks in kernel ridge regression
M Solnon
arXiv preprint arXiv:1307.5286, 2013
22013
Multi-task statistical learning
M Solnon
HAL 2013, 2013
2013
Analysis of the oracle risk in multi-task ridge regression
M Solnon
Régression Multi-tâches et Pénalité Minimale Mémoire de Mastere 2
M Solnon
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–6