Следене
Hsin-Ping Huang
Hsin-Ping Huang
Потвърден имейл адрес: ucmerced.edu - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Learning to stylize novel views
HP Huang, HY Tseng, S Saini, M Singh, MH Yang
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
602021
Adaptive transformers for robust few-shot cross-domain face anti-spoofing
HP Huang, D Sun, Y Liu, WS Chu, T Xiao, J Yuan, H Adam, MH Yang
European Conference on Computer Vision, 37-54, 2022
432022
Semantic view synthesis
HP Huang, HY Tseng, HY Lee, JB Huang
Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 …, 2020
342020
Unsupervised adversarial domain adaptation for implicit discourse relation classification
HP Huang, JJ Li
arXiv preprint arXiv:2003.02244, 2020
92020
Self-supervised autoflow
HP Huang, C Herrmann, J Hur, E Lu, K Sargent, A Stone, MH Yang, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2023
82023
Unsupervised and semi-supervised few-shot acoustic event classification
HP Huang, KC Puvvada, M Sun, C Wang
ICASSP 2021-2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2021
72021
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–6