Bozhidar Stoyanov
Bozhidar Stoyanov
University of Shumen
Потвърден имейл адрес: shu.bg - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
BOOST: Medical Image Steganography Using Nuclear Spin Generator
B Stoyanov, B Stoyanov
Entropy 22 (5), 501, 2020
52020
GRAPHIC INTERPRETATION OF DIGITAL PRODUCTS AND APPLICATIONS IN STEGANOGRAPHY.
E Stoyanov, B Stoyanov
Journal Scientific & Applied Research 8, 2015
2015
ГРАФИЧНО ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА ЦИФРОВИ ПРОДУКТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ В СТЕГАНОГРАФИЯТА ЕМАНУИЛ СТ. СТОЯНОВ, БОЖИДАР СТ. СТОЯНОВ
EST STOYANOV, BST STOYANOV
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–3