Следене
Atanas Atanasov (Атанас Атанасов)
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Интегрираното отчитане – ново предизвикателство в корпоративното отчитане (Integrated Reporting - New Challenge in a Corporate Reporting)
AT Atanasov, R Marinova
Управление и образование / ISSN 13126121 13 (1), 106-113, 2017
5*2017
Репутацията в системата от критерии за оценка на инвестиционната привлекателност на предприятието, сп
А Атанасов
Управление и устойчиво развитие 24 (3-4), 158-163, 2009
42009
Development of the Views About Goodwill in Bulgarian Accounting Literature
A Atanasov
IZVESTIA, JOURNAL OF THE UNION OF SCIENTISTS-VARNA, ECONOMIC SCIENCES SERIES …, 2016
32016
Ефекти от прилагането на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти в част от българските предприятия за периода 2017–2018 година
F Filipova, V Georgiev, A Atanasov, R Petrova, R Marinova
2*2020
The Accounting Regulation of Goodwill in Bulgaria–Historical Overview and Analysis
A Atanasov
Management & Education/Upravlenie i Obrazovanie 13, 2017
22017
Нефинансовата информация във финансовите отчети като елемент на корпоративната социална отговорност и предпоставка за устойчиво развитие
Р Маринова, А Атанасов
Управление и устойчиво развитие 48 (5), 60-66, 2014
22014
За Финансовите Измерения На Нефинансовата Информация При Осъществяването На Бизнескомбинации (About Financial Dimensions of the Non-Financial Information in Business Combinations)
AT Atanasov
Качество и полезност на счетоводната информация, 435-445, 2012
2*2012
Non-Financial Reporting In The Extractive Industry-Regulations And Application
A Atanasov, R Marinova
Journal of Mining and Geological Sciences 62 (4), 58-62, 2019
12019
Current Trends in European Sustainability Reporting Legislation
A Atanasov
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences …, 2022
2022
Digitalization Of The Corporate Reporting In Europe-Evidence From Bulgarian Wood Based Industry
A Atanasov
15th International Scientific Conference WoodEMA 2022: Crisis Management and …, 2022
2022
ИНИЦИАТИВА ЗА КОРПОРАТИВНА ПРОЗРАЧНОСТ. АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД БЪЛГАРИЯ / 2021 Corporate Transparency Report. Bulgaria /
М Стефанова, В Петрова, О Никол, А Атанасов, Е Николов, ...
Корпоративна прозрачност 2021, 1-27, 2021
2021
COVID-19 as a triggering event in the goodwill impairment testing
A Atanasov
Известия на Съюза на учените-Варна. Серия Икономически науки 10 (3), 177-184, 2021
2021
IMPROVING COMMUNICATION THROUGH FINANCIAL STATEMENTS: SOME EFFECTS OF АPPLYING THE INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD INITIATIVE
F FİLİPOVA, A ATANASOV, R PETROVA, R MARİNOVA
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2021
2021
НОВИТЕ МСФО 9 И МСФО 16: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РАННИ ЕФЕКТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО ИМ В ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017–2018 ГОДИНА [THE NEW IFRS 9 AND IFRS 16 …
F Filipova, A Atanasov, R Marinova, R Petrova
Годишник на ИДЕС, 1-34, 2020
2020
ЕФЕКТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА МСФО 15 ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ В ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017–2018 ГОДИНА (Effects Of Applying IFRS 15 Revenue From Contracts …
A Atanasov
Списание ИДЕС 24 (1-2), 1-36, 2020
2020
Effects Of Applying IFRS 15 Revenue From Contracts With Customers In Some Bulgarian Entities For The Period 2017 – 2018 [Ефекти от прилагането на МСФО 15 Приходи от договори с …
F Filipova, V Georgiev, A Atanasov, R Petrova, R Marinova
IDES 24, 1-36, 2020
2020
Новите Мсфо 9 И Мсфо 16: Предизвикателства И Ранни Ефекти От Прилагането Им В Част От Българските Предприятия За Периода 2017–2018 Година
Ф Филипова, А Атанасов, Р Петрова, Р Маринова
ICPA Yearbook, 1-34, 2020
2020
Интегрираното отчитане като инструмент за комуникиране на корпоративна информация в условията на COVID-19
A Atanasov, R Marinova
Интегрираната отчетност в управлението на предприятието, Свищов, 116-123, 2020
2020
Non-Financial Reporting - A Step Towards Improving The Sustainability Of The Wood-Based Industries
A Atanasov
Sustainability of Forest-Based Industries in the Global Economy …, 2020
2020
The Benefits Of Mandatory Non-Financial Reporting Without A Single Disclosure Framework
A Atanasov
Economic Science, education and the real economy: Development and …, 2020
2020
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20