Follow
Cahit Cengizhan
Cahit Cengizhan
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğrencİlerİn bİlgİsayar ve internet kullaniminda yenİ bİr boyut:“İnternet bağimliliği”
C Cengizhan
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 22 …, 2005
2112005
Bilgisayar ve internet bağımlılığı
C Cengizhan
IX. Türkiye'de İnternet Konferansı, 1-12, 2003
302003
Bilgisayar ve internet bağımlılığı, Türkiye’de
C Cengizhan
İnternet Konferansı, İstanbul, 2003
132003
Bilgisayar ve internet bağımlılığı (Araştırmalar)
C Cengizhan
Niğde Eğitim Fakültesi http://egitim. nigde. edu. tr/articles. php, 2005
72005
Ogrencilerin bilgisayar ve internet kullaniminda yeni bir boyut:“internet bagimliligi”
C Cengizhan
MU Ataturk Egitim Fakultesi Egitim Bilimleri Dergisi 22 (1), 83-98, 2005
62005
Öğrencilerin Bilgisayar ve İnternet kullanımında yeni bir boyut: Bağımlılık IX
C Cengizhan
Türkiye’de Internet Konferansı, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2003
52003
İstanbul Anadolu yakası ilköğretim okullarındaki bilgisayar laboratuarlarının yerleşim planları ve ergonomik kriterler açısından incelenmesi. 10
C Cengizhan
Ulusal Ergonomi Kongresi'nde sunulan bildiri. Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2002
52002
Bilgisayar ve İnternet Bağımlılığı. IX. Türkiye'de İnternet Konferansı. Askeri Müze ve Kültür Sitesi Harbiye İstanbul, 11-13 Aralık 2003
C Cengizhan
42003
Görsel Tasarım İlkelerinin BÖTE Bölümü Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi. 15
C Cengizhan, D Ateş
Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi …, 2006
32006
The Effects of CALL on EFL Learners’ Language Performance and Attitudes
D Atay, S Güris, S Kutlu, C Cengizhan, H Yüce
Global Learn, 3365-3370, 2010
2010
Future-Learnin92010
Z Ayvaz
BÖTE ÖĞRENCİLERİNİN AÇIK KAYNAK KOD VE YAZILIM LİSANSLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
C Cengizhan
İSTANBUL ANADOLU YAKASI İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ BİLGİSAYAR LABARATUARLARININ YERLEŞİM PLANLARI VE ERGONOMİK KRİTERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
C CENGİZHAN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13