Mariya Georgieva
Mariya Georgieva
Assistant Professor Disaster Medicine at Medical University of Plovdiv
Потвърден имейл адрес: mu-plovdiv.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Устойчивостта на лечебните заведения и подготовката за действия при бедствия на медиците
М Георгиева, Р Костадинов
ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ 19 (2), 171-175, 2019
32019
HOSPITAL STAFF READINESS FOR DISASTER MEDICAL SUPPORT
M Georgieva, R Kostadinov, E Valkanova
Trakia Journal of Sciences 16 (1), 133-135, 2018
22018
Healthcare providers' readiness for management of incidents with weapons of mass destruction
E Valkanova, R Kostadinov, R Etova, M Georgieva
Journal of IMAB–Annual Proceeding Scientific Papers 25 (3), 2640-2643, 2019
12019
Bulgarian red cross activities for disaster resilience enhancement
R Etova, D Todorova, M Georgieva, R Kostadinov, E Valkanova, ...
National center for information and documentation, Advances in Bulgarian …, 2018
12018
EXTRA RESOURCES POOL-A PREREQUISITE FOR HOSPITAL DISASTER RESILIENCE
M Georgieva, R Kostadinov
Knowledge International Journal 31 (4), 1163-1166, 2019
2019
Устойчивост на лечебните заведения за долекуване и продължително лечение при бедствени ситуации
Р Костадинов, М Георгиева
Folia Palliatrica 2, 10-17, 2019
2019
Police officers’ vulnerability as a challenge for chemical disaster medical support
E Valkanova, R Kostadinov, R Etova, M Georgieva
Trakia Journal of Sciences 16 (1), 136-138, 2018
2018
Дейности на българския червен кръст за повишаване на устойчивостта при бедствени ситуации
Д Toдорова, Р Етова, М Георгиева, Р Костадинов
Conference Proceedings, 104-104, 2017
2017
Обучението на парамедиците по медицина на бедствените ситуации–предпоставка за повишаване устойчивостта при бедствия
M Георгиева, Р Костадинов, Р Етова
Conference Proceedings, 105-110, 2017
2017
Терористичната атака в Санкт Петербург – изведените медицински поуки
Е Вълканова, Р Костадинов, М Георгиева
Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив Серия Г. Медицина …, 2017
2017
DISASTER MEDICAL PREPAREDNESS AS AN ELEMENT OF POPULATION RESILIENCE
R Kostadinov, M Georgieva
Knowledge International Journal 16 (3), 1069 - 1074, 2017
2017
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–11