Krasimira Laleva
Krasimira Laleva
Assistant Professor, PhD at Medical University of Varna
Потвърден имейл адрес: mu-varna.bg - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Професионалните подкрепящи грижи – дефицитен елемент в здравеопазването
Л Георгиева, К Лалева, Л Цветков
Варненски медицински форум 3 (4), 121-125, 2014
52014
Ketogenic Diet - From the Implementation in Clinical Practice to Nowadays
N Ermenlieva, K Laleva, G Tsankova, D Hristova, V Boyadzhiev, ...
Journal of IMAB Annual Proceeding (Scientific Papers) 24 (1), 1904-1908, 2018
32018
Needs for professional caregivers in Bulgarian health care
K Laleva, L Georgieva, S Nikolova, L Tzvetkov
The European Journal of Public Health 25 (suppl 3), 469-470, 2015
32015
Полагане на подкрепящи грижи от български болногледачи в чужбина
К Лалева, Л Георгиева
Известия на съюза на учените – Сливен 28 (3), 88-90, 2014
22014
Полагане на подкрепящи грижи за възрастни хора в домашни условия
К Лалева, Л Георгиева
Варненски медицински форум 3 (4), 154-157, 2014
22014
Мотивация за придобиване на професионална квалификация за полагане на подкрепящи грижи
К Лалева, Л Георгиева
Варненски медицински форум 3 (2), 135-138, 2014
22014
Regional mortality inequalities in Bulgaria in relation to socio-economic deprivation
K Dokova, N Usheva, V Atanasova, A Kerekovska, I Mircheva, S Popova, ...
The European Journal of Public Health 23 (suppl 1), 190-191, 2013
22013
Informal payments–definitions and concepts
K Laleva, E Atanasova
Health Economics and Management 70 (4), 3-6, 2019
2019
Instructors’ and Students’ Satisfaction with the Services of the Library at the Medical University–Varna
A Nenkov, Z Rangelova, K Laleva
Health Economics and Management 70 (4), 24-33, 2019
2019
Иновативни методи и технологии за контрол на хроничните заболявания
Е Георгиева, Н Ерменлиева, К Лалева, Т Костадинова
Социална медицина 1, 28-31, 2019
2019
Влияние на пациентските програми и терапевтичните обучения в хода на лечението на пациенти с хронични незаразни заболявания
Е Георгиева, Н Ерменлиева, К Лалева, Т Костадинова
Социална медицина 1, 32-35, 2019
2019
Модификации на класическата кетогенна диета - сравнителна характеристика на терапевтичната ефективност и поносимост за пациента
Н Ерменлиева, Д Христова, К Лалева, Т Тодорова, Г Цанкова
Науката за хранене в превенция и лечение на съвременни болести, 111-117, 2019
2019
Assessment of the benefits of taking herbal medicines and supplements to overcome the symptoms of menopause
N Ermenlieva, K Laleva, Y Mihaylova, E Georgieva, T Popova
Journal of IMAB 24 (4), 2298-2302, 2018
2018
ОР-04 Flu vaccination in Varna-Bulgaria.
N Ermenlieva, K Laleva, T Todorova, G Tsankova
9-th Southeastern European Conference on chemotherapy, infectious diseases …, 2018
2018
Volunteering as an opportunity to support professional realization
S Petrova, Z Rangelova, K Laleva
Health Economics and Management 68 (2), 32-38, 2018
2018
Assessment of the benefits of taking herbal medicines and supplements to overcome the symptoms of menopause
N Ermenlieva, K Laleva, Y Mihaylova, E Georgieva, T Popova, D Hristova
28-th Annual Assembly of IMAB, 2018
2018
Менопауза и терапевтични подходи за преодоляване на менопаузална симптоматика
Й Михайлова, Н Ерменлиева, К Лалева
Sixth Student Scientific Conference "Ecology and Environment" 5 (1), 35-42, 2018
2018
Menopause and therapeutic approaches to controlling menopausal symptoms
Y Mihaylova, N Ermenlieva, K Laleva
Sixth student scientific conference "Ecology and environment", Konstantin …, 2018
2018
Ketogenic diet-biochemical aspects and anticonvulsant mechanisms
N Ermenlieva, K Laleva, V Boyadzhiev, G Tsankova
Varna Medical Forum 6, 444-448, 2017
2017
Sociology of health and disease: Problems discussed by Master students in Public Health and Healthcare Management
Z Rangelova, K Laleva
Health Economics and Management 65 (3), 35-37, 2017
2017
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20