Следене
Виолета Димитрова (Violeta Dimitrova)
Виолета Димитрова (Violeta Dimitrova)
Потвърден имейл адрес: ue-varna.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Gross Margin and Buyer Power in Bulgarian Food Retailing
V Dimitrova
Economic Studies 6, 172-189, 2017
132017
Икономика на предприятието
Б Благоев, В Димитрова, Р Шинева, С Стоянов, Д Данчев, Т Турлакова, ...
"Наука и икономика", 2010
9*2010
Организация и технология на търговията
Н Сълова, В Димитрова
София: Унив. изд. на Икономически университет–Варна, 2002
72002
Electronic Commerce and Gross Domestic Product Growth in Bulgaria
V Dimitrova, M Kaneva
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science …, 2018
62018
Impact of Digitalization on Competition in Bulgarian Retailing / Влияние на дигитализацията върху конкуренцията в търговията на дребно в България
V Dimitrova
Известия на Съюза на учените-Варна. Серия Икономически науки 7 (1), 5-13, 2018
4*2018
Развитие на търговията в България – състояние, проблеми и предизвикателства
Наука и икономика, Икономически университет-Варна, 2014
4*2014
Управление на търговските операции
В Димитрова, Е Граматикова, М Душкова
"Наука и икономика", 2013
42013
Управление на продажбите
В Димитрова, Д Желязкова, Д Гроздева, М Стоянов
“Наука и икономика”, ISBN 978-954-21-0523-7, 2011
42011
Маркетинг
Н Сълова, Е Георгиева, Г Няголов, Д Данчев, В Димитрова, В Петева
"СИТА-МБ", 1995
41995
Competitive Structure of Electronic Retailing in Bulgaria
V Dimitrova, Y Hristova, M Dushkova
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science …, 2018
32018
Проблеми на конкурентното позициониране в търговията
Н Сълова, В Димитрова, Х Трайков, Ц Цветков
Университетско издателство, Икономически университет-Варна, 2002
32002
Изследване на пазара и на пазарния риск в търговията с потребителски стоки в България
Н Сълов, Е Георгиева, В Димитрова, Х Трайков, В Сълов
Университетско издателство, Икономически университет-Варна, 2000
32000
Evolution of retail distribution functions in omnichannel environment (evidence from Bulgarian retail sector)
V Dimitrova
Известия на Съюза на учените-Варна. Серия Икономически науки 8 (3), 101-110, 2019
22019
Concentration and Buyer Power in Bulgarian Food Retailing
V Dimitrova
SGEM Scientific Conference on Social Sciences and Arts 4, pp.185-192, 2016
22016
Конкурентно поведение в условията на омниканална търговия
В Димитрова
Издателски комплекс - УНСС, 2016
22016
Конкуренция и конкурентоспособност
В Димитрова, Д Желязкова, Ю Христова
"Наука и икономика", 2016
2*2016
Динамика в конкурентните предимства на търговията с потребителски стоки
В Димитрова
сп. Диалог, с.124-130, 2006
22006
Cryptocurrencies and Financing of Social and Anti-Social Projects.
M Semova, V Dimitrova, K Haralampiev
"Към Индустрия 4.0 - технология или идеология", 2017
1*2017
The "Competitive Dynamics" Approach in Bulgaria
A Stancheva, V Dimitrova, M Kehayova
Social Science Research Network, 2011
12011
New Communication Technology and the Co-operation Between Producers and Consumers
V Dimitrova, T Atanasova, D Dimitrov
Making a Differences: Putting Consumer Citizenship into Action: Proceedings …, 2009
12009
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20