Следене
Yamonporn Thummanusarn
Yamonporn Thummanusarn
School of Computer Science, University of Birmingham
Потвърден имейл адрес: cs.bham.ac.uk
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Tighter guarantees for the compressive multi-layer perceptron
A Kabán, Y Thummanusarn
International Conference on Theory and Practice of Natural Computing, 388-400, 2018
22018
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.