Следене
Dr. Haim Weissmann
Dr. Haim Weissmann
Потвърден имейл адрес: live.biu.ac.il
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Stochastic desertification
H Weissmann, NM Shnerb
Europhysics Letters 106 (2), 28004, 2014
282014
Simulation of spatial systems with demographic noise
H Weissmann, NM Shnerb, DA Kessler
Physical Review E 98 (2), 022131, 2018
212018
Predicting catastrophic shifts
H Weissmann, NM Shnerb
Journal of theoretical biology 397, 128-134, 2016
192016
Empirical analysis of vegetation dynamics and the possibility of a catastrophic desertification transition
H Weissmann, R Kent, Y Michael, NM Shnerb
PloS one 12 (12), e0189058, 2017
172017
Theory of pinned fronts
H Weissmann, NM Shnerb, DA Kessler
Physical Review E 93 (1), 012405, 2016
22016
Spatial synchrony in vegetation response
H Weissman, Y Michael, NM Shnerb
bioRxiv, 520296, 2019
2019
Empirical analysis of vegetation dynamics and the possibility of a catas-trophic desertification transition
NM Shnerb, H Weissmann, R Kent, Y Michael
2018 ESA Annual Meeting (August 5--10), 2018
2018
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–7