Следене
Qinyao He
Qinyao He
WeRide Corp.
Потвърден имейл адрес: columbia.edu
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Balanced quantization: An effective and efficient approach to quantized neural networks
SC Zhou, YZ Wang, H Wen, QY He, YH Zou
Journal of Computer Science and Technology 32, 667-682, 2017
1252017
Genegan: Learning object transfiguration and attribute subspace from unpaired data
S Zhou, T Xiao, Y Yang, D Feng, Q He, W He
arXiv preprint arXiv:1705.04932, 2017
1082017
Effective quantization methods for recurrent neural networks
Q He, H Wen, S Zhou, Y Wu, C Yao, X Zhou, Y Zou
arXiv preprint arXiv:1611.10176, 2016
862016
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–3