Мирослава Бонева, Miroslava Boneva
Мирослава Бонева, Miroslava Boneva
главен асистент доктор в Русенски университет "Ангел Кънчев", Assistant Professor at University of
Verified email at uni-ruse.bg
Title
Cited by
Cited by
Year
Challenges Related to the Digital Transformation of Business Companies
M Boneva
Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018), 101-114, 2018
202018
Интегриране на системата за управление в организациите
А Недялков, А Петков, М Кирова, М Бонева
Русе: Примакс, 2018
42018
Управление на бизнес процеси при технологично базирани услуги
М Бонева
Русенски университет 54, 106-112, 2015
42015
Дигиталната трансформация в публичния сектор
М Бонева
Юбилейна Х международна научна конференция, Е-управление и Е-комуникации …, 2018
22018
Приложение на интегрирани информационни системи за управление на процесите в организациите
М Бонева, А Петков, А Недялков, И Шелудко, П Витлиемов
Примакс, 2017
22017
Човешкият фактор в бизнеса с услуги–роли и посоки
М Бонева
РУ&СУ`2013 25, 133-142, 2013
22013
Mobile Applications Support for Managers
M Boneva
Journal of Entrepreneurship & Innovation, 61-80, 2016
12016
Специфика на е-управлението в предприятия за ИКТ услуги
М Бонева, А Петков, M Boneva, A Petkov
V-та международна научна конференция "Е-управление", 236 - 247, 2013
12013
Новости в управленските информационни системи
М Бонева
РУ&СУ`2013 51, 95-103, 2012
1*2012
Изследване на тенденциите за развитие на електронните услуги
М Бонева
Tsenov Publishing House, 2020
2020
A Study On Intra-Generational Attitude Towards The Intellectual Products In The Digital Era
D Pavlov, M Boneva
SUSTAINABLE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE CONTEMPORARY ECONOMIC REALITY …, 2020
2020
ПРОЦЕСИ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
А Недялков, Е Коцев, М Бонева, А Петков, А Симеонова, П Витлиемов, ...
Академично издателство "Русенски университет", 2020
2020
СЕКЦИЯ 3 ОБУЧЕНИЕ ПО Е-УПРАВЛЕНИЕ SESSION 3 E-GOVERNANCE EDUCATION ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
А Петков, А Недялков, М Бонева
IX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-УПРАВЛЕНИЕ И Е-КОМУНИКАЦИИ” в рамките …, 2017
2017
Изследване на системи за оценка на качеството във висшето образование
А Петков, А Недялков, М Бонева
Сборник трудове от IX Международна научна конференция „Е-управление и Е …, 2017
2017
Интегриране на системата за управление в публични организации
А Недялков, М Бонева, А Петков
Сборник трудове от IX Международна научна конференция „Е-управление и Е …, 2017
2017
Issues and Guidelines for Implementing Administrative Electronic Services
M Boneva, M Dzhambazova
IX International Scientific Conference "E-Governance and E-Communications …, 2017
2017
Технологични възможности на българските колцентрове и методика за изследването им
М Бонева
Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната …, 2017
2017
Презентационни умения и подкрепящи е-инструменти
М Бонева
Сборник трудове от VIII Международна научна конференция, Созопол, 107-112, 2016
2016
ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ “–СТЪПКИ НАПРЕД
М Бонева, А Недялков, А Петков, M Boneva, A Nedyalkov, A Petkov
Сборник трудове от VIII Международна научна конференция „Е-управление и Е …, 2016
2016
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГОТОВНОСТТА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ “НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
А Недялков, М Бонева, A Nedyalkov, M Boneva
VII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-УПРАВЛЕНИЕ” в рамките на „Дни на …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20