Следене
Manizheh Zand
Manizheh Zand
Няма данни за членство
Потвърден имейл адрес: scu.edu
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Towards Robot Learning from Spoken Language
K Kodur, M Zand, M Kyrarini
Companion of the 2023 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot …, 2023
22023
Sensing Visual Art by Relatable Music and Haptic Feedback for Individuals with Visual Impairments
M Zand, M Kyrarini
Proceedings of the 15th International Conference on PErvasive Technologies …, 2022
22022
Structured and Unstructured Speech2Action Frameworks for Human-Robot Collaboration: A User Study
K Kodur, M Zand, M Tognotti, C Jauregui, M Kyrarini
TechRxiv, 2023
2023
TalkConnect: A Mobile Networking App for People with Visual Impairments Attending In-person Formal Events
M Zand, J Ayoola, R Tuli, A Kalra, J Quach, M Kyrarini
Proceedings of the 16th International Conference on PErvasive Technologies …, 2023
2023
Assistive Robots for Persons with Visual Impairments: Current Research and Open Challenges
M Kyrarini, M Zand, K Kodur
Proceedings of the 16th International Conference on PErvasive Technologies …, 2023
2023
Automatic Generation of Robot Actions for Collaborative Tasks from Speech
M Zand, K Kodur, M Kyrarini
2023 9th International Conference on Automation, Robotics and Applications …, 2023
2023
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–6