Yang Zhang
Yang Zhang
Потвърден имейл адрес: nevada.unr.edu
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
利用地震烈度数据重构历史地震震级和震中位置的方法
马干, 张杨, 史保平
地球物理学进展 25 (1), 124-133, 2010
22010
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.