Следене
Танка Милкова (Tanka Milkova)
Танка Милкова (Tanka Milkova)
Потвърден имейл адрес: ue-varna.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Теория на риска, ръководство
Д Дочев, Р Николаев, Т Милкова, Й Петков
Наука и икономика, 2007
17*2007
Изследване на операциите
Б Атанасов, Р Николаев, Т Милкова, Д Михайлов
Наука и икономика, 2015
102015
Изследване на операциите, сборник от решени и нерешени задачи
Б Атанасов, Д Дочев, Р Николаев, Ю Вълкова, Т Милкова
Наука и икономика, 2005
10*2005
Количествени методи в логистиката
Б Атанасов, Т Милкова
Наука и икономика, 2011
72011
Количествени методи в логистиката, ръководство
Б Атанасов, Т Милкова
Наука и икономика, 2011
7*2011
Optimisation Models for Inventory Management with Limited Number of Stock Items.
J Vasulev, T Milkova
Logistics 6 (3), 1-12, 2022
62022
Оптимизационни методи, ръководство
Б Атанасов, Р Николаев, Т Милкова, Й Петков, В Георгиева
Наука и икономика, 2010
6*2010
Оптимизационни методи
Б Атанасов, Р Николаев, В Бошнаков, Т Милкова, Й Петков
Наука и икономика, 2009
62009
Prilozhna matematika
R Nikolayev, D Suruzhon, T Stoyanov, T Zapryanova, T Milkova, ...
Varna: Nauka i ikonomika, 2021
52021
Оптимално позициониране и закрепване на звена в логистични системи
Р Николаев, Т Милкова
Библ. „Проф. Цани Калянджиев”, с.19-82,178-221,222-266,327-329, 2014
52014
Kolichestveni metodi v logistikata
B Atanasov, T Milkova
Varna: Nauka i ikonomika, 2011
52011
Изследване на промяната в пазарните цени на жилища в България за периода 2001 – 2010.
Т Милкова
Сборник с доклади от 25-та научна конференция с международно участие …, 2010
52010
Some types of problems with symmetric numbers
R Nikolaev, T Milkova, R Miryanov
Mathematics and Informatics 61 (2), 200-205, 2018
42018
Modeling of optimal structure of the passengers transport in Bulgaria
R Nikolaev, D Zhelyazkova, T Milkova
4rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences …, 2017
42017
Minimizing the transportation costs by optimal positioning of units in logistics systems
R Nikolaev, T Milkova, D Zhelyazkova
4rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences …, 2017
42017
Моделиране и оптимиране, ръководство
Б Атанасов, М Каракулаков, Р Николаев, Т Запрянова, Т Милкова, ...
с. 144-206, 2008
4*2008
Шеста международна олимпиада по финансова и актюерна математика.
Р Николаев, Т Милкова
сп. Математика Плюс 30 (1), 76-83, 2022
32022
A NEW MEANING OF THE NOTION “EXPANSION OF A NUMBER”
R Nikolaev, T Milkova, R Miryanov
сп. „Математика и информатика” 61 (6), с. 596 – 602, 2018
32018
COMBINATORIAL PROBLEMS RELATED TO TRIANGLES
R Nikolaev, T Milkova, K Chalakova
MATHEMATICS AND INFORMATICS 61 (5), 506-517, 2018
32018
Изследване на операциите (ръководство)
Т Милкова, Д Михайлов
Наука и икономика, 2016
32016
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20