Следене
Людмил Найденов (Lyudmil Naydenov)
Людмил Найденов (Lyudmil Naydenov)
Associate Professor of Finance, PhD, University of Economics - Varna
Потвърден имейл адрес: ue-varna.bg - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
THEORETICAL, QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ASPECTS OF MUNICIPAL FISCAL AUTONOMY IN BULGARIA.
S Prodanov, L Naydenov
Economic studies 29 (2), 2020
112020
Въведение във финансите
С Вачков, Й Йорданов, Л Георгиев, Д Петров, С Киров, Х Благойчева, ...
Изд.„Наука и икономика “, Варна, 2017
92017
Публични финанси
Ц Коцев, Т Владимирова, В Владимиров, С Киров, С Герчева, ...
Варна, Стено, 2008
82008
Данъчна автономност на местните власти–теоретични аргументи и национална практика
Л Найденов
СТЕНО, Варна, 11, 2012
62012
Финансови измерения на икономическата свобода
С Вачков, Т Владимирова, Е Спасова-Янакиева, Й Йорданов, ...
Стено, България, 2009
62009
Covid-19 effects on tax gaps
L Naydenov, D Tsenov
Economic Archive 1, 15-27, 2021
32021
Personal And Corporate Income Taxes As Sources Of Local Revenues-Opportunities And Challenges
L Naydenov
Икономика 21 10 (2-ENG), 17-33, 2019
22019
Covid-19 рефлексии върху данъчните несъответствия
Л Найденов, Д Ценов
Economic Archive, 17-31, 2021
12021
Inter-Jurisdictional Tax Competition–The Bulgarian Case
L Naydenov
Народностопански архив, 15-27, 2017
12017
Финансовата наука в ИУ–Варна–борба с превратностите на времето
С Вачков, Л Георгиев, Д Рафаилов, Л Найденов, С Герчева, ...
Варна: Наука и икономика, 2016
12016
КОГАТО ЦИФРИТЕ ГОВОРЯТ: БЮДЖЕТНИ ФИСКАЛНИ ПРАВИЛА И COVID-19
Л Найденов
АИ" Ценов", 2023
2023
Качествени характеристики на регионалната данъчна свобода
L Naydenov
Годишник на СА» ДА Ценов «–Свищов, 39-64, 2022
2022
Household Expenditure During A Pandemic: Covid-19 And The Case Of Bulgaria
L Naydenov
Бизнес управление, 18-34, 2022
2022
Pandemic Effects on Total Household Income in Bulgaria
L Naydenov
Scientific Conference of the Department of General Economic Theory, 313-320, 2022
2022
Regional development of tourism in Bulgaria–the contribution of hallmark events
P Ivanova, L Naydenov, M Filipova
Revista Inclusiones: Revista de Humanidades y Ciencias Sociales 9 (1), 223-239, 2022
2022
Състояние, динамика и тенденции при доходите на домакинствата в условията на COVID-19
Л Найденов
Tsenov Publishing House, 2021
2021
Състояние, динамика и тенденции при доходите на домакинствата в условията на COVID-19
L Naydenov
Електронно списание» Диалог «, 1-17, 2021
2021
The Policy Of Tax Autonomy–A Tool For Improving The Efficiencyand Quality Of The Public Goods
L Naydenov
Economic Science, education and the real economy: Development and …, 2020
2020
Личното И Корпоративното Подоходно Облагане Като Източници На Местни Приходи–Възможности И Предизвикателства
L Naydenov
Икономика 21 10 (2-BG), 18-36, 2019
2019
Fiscal Rules and Sustainability of Bulgarian Public Finance-Legislative Aspects
L Naydenov
Regional Economy and Sustainable Development, Conference Proceedings 2017, 42-53, 2018
2018
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20