Следене
Petya Angelova
Petya Angelova
Други именаПетя Терзиева
Главен асистент по мениджмънт, Икономически университет - Варна
Потвърден имейл адрес: ue-varna.bg - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Conceptual Model of Decision Making Information Used by Managers in Bulgarian Non-hospital Medical Organizations
P Angelova
Proceedings of the International Conference on Business Excellence 13 (1 …, 2019
12019
Стилове за управление на междуличностни конфликти в бизнес организациите
П Ангелова
Новите реалности в управлението: Сборник с доклади от юбилейна научна …, 2017
2017
Ситуационен анализ на ICT комуникациите като средство за вземане на решения от здравните мениджъри
П Терзиева
сп. Известия, 74-83 стр., 2009
2009
The Healthcare Manager in Non-Hospital Medical Organization as a Person of Knowledge and Skills
P Terzieva, A Stancheva
Proceedings of the 2nd Annual South-East European Doctoral Student Conference, 2007
2007
Мениджърските информационни системи в лечебните заведения от извънболничната медицинска помощ в България – важна крачка по пътя към национално е-здравеопазване
П Терзиева
„Здравен мениджмънт и икономика”, 2007
2007
The Healthcare Manager in Non-Hospital Medical Organization as a Person of Knowledge and Skills
P Angelova
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–6