Следене
Prem Raj
Prem Raj
Потвърден имейл адрес: iitk.ac.in
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
EDS pooling layer
P Singh, P Raj, VP Namboodiri
Image and Vision Computing 98, 103923, 2020
92020
Learning to Switch CNNs with Model Agnostic Meta Learning for Fine Precision Visual Servoing
P Raj, VP Namboodiri, L Behera
IEEE International Workshop on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2020
22020
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–2