Следене
Sachin Ravi
Sachin Ravi
Apple
Потвърден имейл адрес: alumni.princeton.edu - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Optimization as a model for few-shot learning
S Ravi, H Larochelle
23302016
Meta-learning for semi-supervised few-shot classification
M Ren, E Triantafillou, S Ravi, J Snell, K Swersky, JB Tenenbaum, ...
arXiv preprint arXiv:1803.00676, 2018
9052018
Amortized Bayesian Meta-Learning
S Ravi, A Beatson
1012018
Meta-learning for batch mode active learning
S Ravi, H Larochelle
282018
Infinite dimensional word embeddings
E Nalisnick, S Ravi
16*2017
Few-Shot Distribution Learning for Music Generation
H Larochelle, C Finn, S Ravi
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–6