Следене
Sachin Ravi
Sachin Ravi
Apple
Потвърден имейл адрес: alumni.princeton.edu - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Optimization as a model for few-shot learning
S Ravi, H Larochelle
International conference on learning representations, 2016
35092016
Meta-learning for semi-supervised few-shot classification
M Ren, E Triantafillou, S Ravi, J Snell, K Swersky, JB Tenenbaum, ...
arXiv preprint arXiv:1803.00676, 2018
14722018
Amortized bayesian meta-learning
S Ravi, A Beatson
International Conference on Learning Representations, 2018
1502018
Perceptual grouping in vision-language models
K Ranasinghe, B McKinzie, S Ravi, Y Yang, A Toshev, J Shlens
arXiv preprint arXiv:2210.09996, 2022
35*2022
Meta-learning for batch mode active learning
S Ravi, H Larochelle
352018
Infinite dimensional word embeddings
E Nalisnick, S Ravi
18*2017
Privacy-preserving learning via deep net pruning
Y Huang, Y Su, S Ravi, Z Song, S Arora, K Li
arXiv preprint arXiv:2003.01876, 2020
152020
Few-Shot Distribution Learning for Music Generation
H Larochelle, C Finn, S Ravi
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–8