Следене
Jiawen Zhu
Jiawen Zhu
Потвърден имейл адрес: smu.edu.sg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
OCEAN: A dual learning approach for generalized zero-shot sketch-based image retrieval
J Zhu, X Xu, F Shen, RKW Lee, Z Wang, HT Shen
2020 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 1-6, 2020
312020
Multimodal zero-shot hateful meme detection
J Zhu, RKW Lee, WH Chong
Proceedings of the 14th ACM Web Science Conference 2022, 382-389, 2022
152022
AutoChart: A Dataset for Chart-to-Text Generation Task
J Zhu, J Ran, RK Lee, K Choo, Z Li
Proceedings of the International Conference on Recent Advances in Natural …, 2021
152021
Anomaly Detection under Distribution Shift
T Cao, J Zhu, G Pang
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2023
122023
Toward generalist anomaly detection via in-context residual learning with few-shot sample prompts
J Zhu, G Pang
arXiv preprint arXiv:2403.06495, 2024
32024
Anomaly Heterogeneity Learning for Open-set Supervised Anomaly Detection
J Zhu, C Ding, Y Tian, G Pang
arXiv preprint arXiv:2310.12790, 2023
22023
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–6