Следене
Zeang Sheng
Zeang Sheng
Потвърден имейл адрес: pku.edu.cn
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Graph attention multi-layer perceptron
W Zhang, Z Yin, Z Sheng, Y Li, W Ouyang, X Li, Y Tao, Z Yang, B Cui
Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and …, 2022
492022
Node dependent local smoothing for scalable graph learning
W Zhang, M Yang, Z Sheng, Y Li, W Ouyang, Y Tao, Z Yang, B Cui
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 20321-20332, 2021
272021
Evaluating deep graph neural networks
W Zhang, Z Sheng, Y Jiang, Y Xia, J Gao, Z Yang, B Cui
arXiv preprint arXiv:2108.00955, 2021
222021
ROD: reception-aware online distillation for sparse graphs
W Zhang, Y Jiang, Y Li, Z Sheng, Y Shen, X Miao, L Wang, Z Yang, B Cui
Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery & Data …, 2021
192021
Model degradation hinders deep graph neural networks
W Zhang, Z Sheng, Z Yin, Y Jiang, Y Xia, J Gao, Z Yang, B Cui
Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and …, 2022
142022
NAFS: A Simple yet Tough-to-beat Baseline for Graph Representation Learning
W Zhang, Z Sheng, M Yang, Y Li, Y Shen, Z Yang, B Cui
International Conference on Machine Learning, 26467-26483, 2022
42022
Graph Attention MLP with Reliable Label Utilization
W Zhang, Z Yin, Z Sheng, W Ouyang, X Li, Y Tao, Z Yang, B Cui
arXiv preprint arXiv:2108.10097, 2021
12021
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–7