Следене
Jierui Li
Jierui Li
Потвърден имейл адрес: utexas.edu
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Modeling intra-relation in math word problems with different functional multi-head attentions
J Li, L Wang, J Zhang, Y Wang, BT Dai, D Zhang
Proceedings of the 57th annual meeting of the association for computational …, 2019
1102019
Learning to reason deductively: Math word problem solving as complex relation extraction
Z Jie, J Li, W Lu
arXiv preprint arXiv:2203.10316, 2022
682022
Evaluating explanation methods for neural machine translation
J Li, L Liu, H Li, G Li, G Huang, S Shi
arXiv preprint arXiv:2005.01672, 2020
282020
Explaining competitive-level programming solutions using llms
J Li, S Tworkowski, Y Wu, R Mooney
arXiv preprint arXiv:2307.05337, 2023
112023
ContraDoc: Understanding Self-Contradictions in Documents with Large Language Models
J Li, V Raheja, D Kumar
arXiv preprint arXiv:2311.09182, 2023
22023
Distilling Algorithmic Reasoning from LLMs via Explaining Solution Programs
J Li, R Mooney
arXiv preprint arXiv:2404.08148, 2024
2024
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–6