Atanas Atanassov
Atanas Atanassov
УНСС
Потвърден имейл адрес: econometrica.bg - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Social Inequalities and Variations in Tolerance Toward Immigrants: The Case of Bulgaria in the European Perspective
A NONCHEV, S ENCHEVA, A ATANASSOV
International Journal of Sociology 42 (3), 77-103, 2012
62012
Assessing the Impact of the Global Financial Crisis on Bulgaria‘s Economy from the Sector Perspective
S Trifonova, A Atanassov
International Journal of Emerging Research in Management &Technology 5 (5), 2016
32016
Статистически методи за анализ на динамични редове
А Атанасов
Издателски комплекс – УНСС, 2018
22018
Assessment of the administrative burdens for businesses in Bulgaria according to the national legislation related to the European Union internal market
A Atanassov, S Trifonova, J Saraivanova, A Pramatarov
Management : Journal of Contemporary Management Issues, 21-49, 2017
22017
Assessment of Active Labour Market Policies in Bulgaria: Evidence from Survey Data
A Atanassov
Economic Alternatives, 353-366, 2016
22016
Последваща оценка на активната политика на пазара на труда в България
А Атанасов
ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС - УНСС 1, 256, 2016
22016
Macroeconomic Imbalances in Euro-and Non-Euro Area Member States
D Bobeva, A Atanasov
YEARBOOK OF UNWE, 21-49, 2017
12017
Assessment of the net effect of the active labour market policy in Bulgaria
A Atanas, S Trifonova
Management Journal of Contemporary Management Issues 25 (2), 263-290, 2020
2020
ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОДЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗБОР НА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРАТЕГИЯ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА ПРИ АСАНСЬОРНИТЕ КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ
M Kuzmanova, A Atanassov, E Alexandrova
2017
Implementation of model for management and selection of organizational strategy in times of crisis for companies manufacturing elevators in Bulgaria
M KUZMANOVA, A ATANASSOV, E ALEXANDROVA
ECONOMICS AND MANAGEMENT, pp.122-140, 2017
2017
Ефекти за българската финансова система и икономика от пакта за финансова стабилност
ИХ Орешарски, Пл., С.Трифонова, Св.Бонева, Ат.Атанасов
Издателски комплекс – УНСС 1, 216, 2015
2015
Статистически анализ на потреблението на енергия в България
С Бонева, А Атанасов
УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 3, 117-131, 2013
2013
REGIONAL PROFILES: INDICATORS OF DEVELOPMENT
AA Svetla Kostadinova, Desislava Nikolova, Petar Ganev, Yavor Alexiev ...
2012
Регионални профили: показатели за развитие
С Костадинова
2012
Европейските преки инвестиции и развитието на междуфирмените отношения в България
АА Минчев, В., В. Гоев, В. Бошнаков, П. Илиев
Статистика 2 (2), 34-56, 2002
2002
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–15