Hristianna Romanova
Hristianna Romanova
Assoc. Prof., Disaster medicine, Medical University "Prof. Dr Paraskev Soyanov" - Varna
Потвърден имейл адрес: mu-varna.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Защита и медицинска помощ при бедствени ситуации
Х Романова
Колор Принт, 2012
182012
Медицина на бедствените ситуации
Х Романова
Колор Принт, 2009
122009
Медицина на бедствените ситуации
Х Романова
Спектра, 2007
122007
Бедствени ситуации и медицинско осигуряване
Х Романова
Колор Принт, 2005
9*2005
Бедствени ситуации и медицинско осигуряване
Х Романова
Колор Принт, 2001
92001
Потенциални антропогенни екокатастрофи във Варненски регион, Стратегия за защита на населението и запазване на биоразнообразието
Х Романова
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, 2014
62014
Възможни аварии и последици за Варна
Х Романова, Н Радева, М Пантелеева
Известия на Съюза на учените – Варна, Серия „Медицина и екология“ 18 (2), 58-62, 2013
22013
Медицинска сортировка и необходима организация при бедствени ситуации
Н Радева, Х Романова, М Пантелеева
Известия на Съюза на учените – Варна, Серия „Медицина и екология“ 18 (2), 54-57, 2013
22013
Медицинска сортировка и необходима организация при бедствени ситуации
Н Радева, Х Романова, М Пантелеева
Известия на Съюза на учените – Варна, Серия „Медицина и екология“ 18 (2), 54-57, 2013
22013
Екокатастрофите застрашават биоразнообразието на световния океан
Н Радева, Х Романова, Д Томов
Авиационна, морска и космическа медицина 2, 62-65, 2012
22012
Floods-a leading disaster for Bulgaria
R Vasileva, A Georgiev, H Romanova
Varna Medical Forum 8 (2), 166-171, 2019
12019
Information technologies into population disaster medical education
R Kostadinov, K Atliev, H Romanova
Knowledge International Journal 23 (3), 887-892, 2018
12018
Наводненията – най-честото бедствие. Причини, последици, организационни мерки
Х Романова, Н Радева, И Маринова, М Маринов, Т Бозова
Известия на Съюза на учените – Варна 17 (2), 65-70, 2012
12012
Ниво на стрес и ефекти – соматични и психоемоционални в една социална група
Х Романова, И Маринова, Д Томов
Известия на Съюза на учените - Варна, секция "Медицина и екология" 15 (2), 16-20, 2010
12010
Preparation of the population from Varna region for defense in case of increased radiation
H Romanova
Rentgenologiya i Radiologiya 45 (3), 190-193, 2006
12006
Marine and water-related bio-incidents and preparedness for bioterrorism and biothreats
I Marinova, M Marinov, H Romanova, D Stavrev
Varna Medical Forum 10 (1), 2021
2021
Research of the Awareness and Preparedness for Floods of Foreigners Temporarily Residing in Bulgaria (Varna)
H Romanova, T Yotov, V Zahariev
Land Forces Academy Review 24 (4), 326-331, 2019
2019
Study on the awareness and preparedness for flood of foreign citizens temporarily residing in Varna–part two
H Romanova, N Radeva, R Vasileva
Varna Medical Forum 8 (2), 183-187, 2019
2019
Study on the awareness and preparedness for flood of foreign nationals temporarily residing in Varna-part one
H Romanova, N Radeva, R Vasileva
Varna Medical Forum 8 (2), 178-182, 2019
2019
Flood risk assessment in Bulgaria (and in particular in Varna Province)
H Romanova
Varna Medical Forum 8 (2), 172-177, 2019
2019
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20