Следене
Blaine Lewis
Blaine Lewis
Потвърден имейл адрес: dgp.toronto.edu - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
FingerArc and FingerChord: Supporting Novice to Expert Transitions with Guided Finger-Aware Shortcuts
J Zheng, B Lewis, J Avery, D Vogel
The 31st Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology, 347-363, 2018
172018
HotStrokes: Word-Gesture Shortcuts on a Trackpad
W Cui, J Zheng, B Lewis, D Vogel, X Bi
Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2019
162019
KeyMap: Improving Keyboard Shortcut Vocabulary Using Norman's Mapping
B Lewis, G d'Eon, A Cockburn, D Vogel
Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2020
72020
Longer Delays in Rehearsal-based Interfaces Increase Expert Use
B Lewis, D Vogel
ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI) 27 (6), 1-41, 2020
32020
Framing Effects Influence Interface Feature Decisions
A Cockburn, B Lewis, P Quinn, C Gutwin
Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2020
32020
Longer Delays in Rehearsal-based Interfaces Increase Expert Use
B Lewis
University of Waterloo, 2019
32019
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–6